Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureguaret subsidiat (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

guaret subsidiat c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Actualment (2020), el guaret pot tenir una finalitat molt diferent de la tradicional, com ara la retirada de terres (en anglès, set aside) de la producció agrícola amb alguna de les finalitats següents: 1) disminuir els excedents d’un determinat producte alimentari (en general, cereals), 2) contribuir a millorar l’equilibri dels mercats i evitar costos d’emmagatzematge, 3) produir biocombustibles o 4) protegir el mediambient, en crear hàbitats per a les aus estepàries.
Constitueix un instrument de política agrària; a la Unió Europea, s’anomena PAC (Política Agrària Comuna). Per tal que sigui implementat de forma voluntària pels productors, s’estableixen subsidis econòmics per compensar-los per la pèrdua de collita.
S’estableix un període mínim durant el qual les terres han de romandre retirades, que pot abastar l’espai de temps que correspongui al cicle vegetatiu dels cultius herbacis afectats.
Les metes han anat canviant al llarg dels anys. El 1988 es va plantejar com a mesura voluntària per disminuir els excedents de cultius herbacis (cereals), però aquesta força impulsora va crear pressions en els mercats, que van donar com a resultat un augment dels preus dels cereals (pa i pasta), la qual cosa afectava la seguretat alimentària. El 2008, es va plantejar com una mesura obligatòria de protecció del medi ambient, tant per protegir els sòls de l’erosió com per afavorir la nidificació de les aus estepàries. La PAC 2015-2020 ja no inclou subvencions per a la retirada de terres.
És un programa molt controvertit, amb crítiques des del punt de vista dels efectes sobre els mercats, ja que la retirada de terres de cultiu per produir biocombustibles en països desenvolupats provoca l’augment dels preus dels aliments en països en vies de desenvolupament, cosa que accentua els problemes de la fam al món. No obstant això, la retirada de terres és una mesura molt ben rebuda per part dels mediambientalistes.
Sin. compl.: retirada de terres c. nom. f.
V.: guaret3 m., guaret industrial c. nom. m., ecoresponsabilitat f., zona d’especial protecció per a les aus c. nom. f.
en subsidized fallow
es barbecho subsidiado
fr jachère aidée
gl barbeito subsididado
pt pousio subsidiado