Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurehistèresi (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

histèresi f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Característica d’un procés que no és únic ni monòton, de manera que una variable y que depèn d’una altra variable independent, x, segons la direcció en la qual variï x no s’obté el mateix valor de y. Aquesta dependència segons la direcció del procés s’anomena histèresi.
P. e., la relaciĂł entre el potencial matricial, ψm, i el contingut d’aigua del sòl, θ, s’obtĂ© per punts de dues maneres diferents. D’una banda, per desorciĂł en una cambra de pressiĂł: partint inicialment d’un conjunt de submostres idèntiques saturades d’aigua, s’apliquen successivament a cadascuna d’elles valors creixents de pressiĂł d’aire (potencials creixents en valor absolut) per tal d’assecar el sòl gradualment i, determinant-ne successivament el contingut d’aigua equilibrat a cada potencial, s’obtindran tants punts de la corba caracterĂ­stica (θi, ψmi, com submostres s’utilitzin (branca principal de desorciĂł). I, de l’altra, per sorciĂł: partint d’una mostra inicialment seca, s’humiteja gradualment i es determinen successius punts de la corba, disminuint la pressiĂł (branca principal de sorciĂł). El resultat Ă©s que, degut al fenomen d’histèresi, amb cada un d’aquests mètodes s’obtĂ© una corba continua diferent: una correspon al procĂ©s de dessecaciĂł, i l’altra, al procĂ©s d’humectaciĂł. El contingut d’aigua d’un sòl equilibrat a una pressiĂł (potencial) determinada sempre Ă©s mĂ©s gran en desorciĂł (drenatge) que en sorciĂł (humectaciĂł) a un mateix potencial.
D’acord amb Daniel Hillel, l’efecte d’histèresi es pot atribuir a: 1) la no-uniformitat de la geometria dels porus individuals (efecte de coll d’ampolla); 2) l’efecte de l’angle de contacte, el radi de curvatura del qual és més gran per a un menisc que avança que per un menisc que recula; 3) la presència d’aire atrapat, que tendeix a disminuir el contingut d’aigua en sòls molt humits. En general, l’efecte d’histèresi és més pronunciat en sòls d’estructura grossa a potencials baixos, en els quals els porus es buiden a un potencial més elevat que el potencial al qual s’omplen.
V. t.: efecte de coll d’ampolla c. nom. m., cambra de pressió c. nom. f.
en hysteresis
es histéresis
fr hystérèse
gl histérese
pt histerese