Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureil·luviació de carbonat de calci (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

il·luviació de carbonat de calci c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Procés edafogènic que consisteix en: 1) la mobilització selectiva de carbonat de calci a la part superior del sòl; 2) la translocació en dissolució en forma de Ca2+ i HCO3; i 3) acumulació en reprecipitar en forma de CaCO3, que s’afegeix als materials edàfics preexistents a una certa profunditat dins el mateix sòl.
L’acumulació es produeix: 1) a la profunditat a la qual arriba el front d’humectació, on l’aigua de percolació se satura i, en superar-se el producte de solubilitat, el CaCO3 precipita; i/o 2) a la profunditat a la qual es desprèn CO2 dissolt i varia el pH.
Les acumulacions de CaCO3 poden presentar diverses morfologies: laminacions a la base dels elements grossos (penjants o ciment geopetal); oòlits i pisòlits (esferoidals i mil·limètrics); nòduls (arronyonats, irregulars i centimètrics); rizocrecions (en antics canals d’arrels); acumulacions massives (pulverulentes o cimentades). Es requereix que el règim d’humitat del sòl sigui no percolant (xèric, ústic o arídic), en cas contrari els ions dissolts es perdrien per la base del sòl. El contrast estacional amb un període sec afavoreix la cristal·lització i cimentació de les acumulacions. Els horitzons resultants poden ser: Bk, Bkn (amb nòduls) i Bkm, endopèdons càlcics i petrocàlcics.
V. t.: Bk m., Bkn m., Bkm m., ciment geopetal1 c. nom. m., endopèdon càlcic c. nom. m., endopèdon petrocàlcic c. nom. m., nòdul1 m., penjant m., oòlit m., pisòlit m., pseudomiceli m., règim d’humitat c. nom. m., rizocreció f.
en calcium carbonate illuviation
es iluviación de carbonato de calcio
fr illuviation de carbonate de calcium