Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureil·luviació de guix (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

il·luviació de guix c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Procés edafogènic que consisteix en: 1) la mobilització selectiva de guix (CaSO4 · 2 H2O) a la part superior del sòl; 2), la seva translocació en dissolució en forma de Ca2+ i SO42−; i l’acumulació en reprecipitar en forma de CaSO4 · 2 H2 i que s’afegeix als materials edàfics preexistents a una certa profunditat dins el sòl mateix. L’acumulació té lloc a la profunditat a la qual arriba el front d’humectació, on l’aigua de percolació se satura i, en superar-se el producte de solubilitat, el guix precipita. Atès que l’aigua de percolació conté compostos orgànics dissolts, encara que en molt petites quantitats, l’hàbit dels cristalls de guix edàfic és molt sovint lenticular. Les acumulacions de guix poden presentar diverses morfologies: cristalls de guix a la base dels elements grossos (penjants o ciment geopetal); guix vermiforme (en forma de cucs mil·limètrics); acumulacions massives (pulverulentes o cimentades) o grans cristalls maclats (roses del desert, generalment en zona d’oscil·lació d’una capa freàtica). Es requereix que el règim d’humitat del sòl sigui no percolant (xèric, ústic o arídic), en cas contrari els ions Ca2+ i SO42− en dissolució es perdrien amb l’aigua de percolació per la base del sòl. El contrast estacional amb un període sec afavoreix la cristal·lització i cimentació de les acumulacions. Els horitzons resultants poden ser: By i Bym, horitzons gípsic i petrogípsic.
V. t.: horitzó By c. nom. m., horitzó Bym c. nom. m., ciment geopetal1 c. nom. m., endopèdon gípsic c. nom. m., endopèdon petrogípsic c. nom. m., règim d’humitat c. nom. m.
en gypsum illuviation
es iluviación de yeso
fr illuviation du gypse