Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureíndex de Storie (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

índex de Storie c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Mètode de classificació de sòls que es basa en les característiques dels sòls que controlen la utilització potencial de les terres i la seva capacitat productiva. És independent d’altres factors físics (p. ex., el clima o la hidrologia) o de factors econòmics.
És un mètode semiquantitatiu i factorial que va ser desenvolupat per R. E. Storie a principis del segle xx per a terres de regadiu de Califòrnia. Va ser revisat per l’autor mateix el 1978.
Els atributs del sòl que considera són els següents: factor A, que fa referència al tipus d’horitzons subsuperficials (nou classes); factor B, referent a la textura de l’horitzó superior i a la pedregositat (cinc classes); factor C, referent al pendent (set classes), i factor X, per referir-se a un conjunt de propietats diverses (drenatge, salinitat, nutrients, acidesa, erosió i microrelleu, entre d’altres). Cada factor està tabulat, amb valors compresos entre 0 i 100, i l’índex s’expressa com un percentatge. S’estableixen sis classes, en funció del valor de l’índex, i subclasses, a partir de factors condicionants que s’indiquen amb símbols específics: s, profunditat; p, permeabilitat; x, textura; t, pendent; d, drenatge, i a, salinitat.
El valor de l’índex inicialment proposat es calcula mitjançant l’expressió següent:
I = A × B × C.
La facilitat per calcular-lo amaga la subjectivitat en l’assignació de valors als factors i, en ser de naturalesa multiplicativa, pot donar lloc a errors considerables.
Les classes establertes, si hi ha disponibilitat d’aigua, són les següents: 1) grau I, 80-100 %, excel·lent; 2) grau II, 60-79 %, bo, adequat per a la majoria de cultius; 3) grau III, 40-59 %, regular, adequat per a determinats cultius; 4) grau IV, 20-39 %, dolent, poca amplitud de possibilitats per a un ús agrícola; 5) grau V, 10-19 %, molt dolent, ús agrícola restringit per poca profunditat, pendent, afloraments rocosos o salinitat, ús per a pastures, i 6) grau VI, 0-9 %, sense utilitat per a l’agricultura o la pasticultura, en tractar-se de sòls pedregosos, afloraments rocosos abundants, sorrals o terres pantanoses, entre d’altres.
Aquest índex s’ha utilitzat principalment a Califòrnia, per a terres de regadiu. Per aplicar-lo fora d’aquest àmbit geogràfic, cal establir taules específiques per a cada factor, amb un calibratge local segons els sòls i les dades de productivitat dels cultius a la regió on s’hagi d’aplicar.
V. t.: classificació de capacitat agrològica c. nom. f., avaluació de terres c. nom. f.
en Storie index
es índice de Storie
fr index de Storie
gl índice de Storie