Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurejale (DMCSC)
 components minerals del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

jale m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Runam de gran volum (de diverses desenes de metres d’altura), construït i constituït per residus sòlids de granulometria fina (jal), generats en les operacions primàries de separació i concentració del mineral (en mineria subterrània o a cel obert). Es localitzen en emplaçaments propers a la boca d’una mina o a l’explotació a cel obert, en molts casos en els voltants d’un rierol o d’un riu. Consisteixen en basses de decantació, en què s’aboquen els fangs amb els materials residuals barrejats amb aigua, de manera que, en decantar-se, les aigües sobrenedants s’aboquen al rierol proper.
Les característiques d’aquests materials són: textura fina; sense matèria orgànica; la disposició horitzontal dels materials dipositats, cosa que impedeix el moviment vertical de l’aigua i el pas de les arrels; el contingut d’elements metàl·lics potencialment tòxics i de sulfurs, que poden oxidar a sulfats, i induir una acidificació; i la manca d’aigua de pluja, per la semiaridesa del clima d’aquestes regions. Tot això fa que siguin materials molt inadequats perquè pugui tenir lloc l’establiment progressiu d’espècies colonitzadores espontànies, o fins i tot per a dur a terme amb èxit processos de rehabilitació i revegetació. A més a més poden ser inestables i susceptibles d’esllavissades en massa associades a esdeveniments extraordinaris de pluja; i, si la seva superfície roman nua, són susceptibles a processos d’erosió hídrica i eòlica, amb efectes mediambientals perjudicials per als recursos hídrics, l’atmosfera i la salut.
Es van començar a construir a Mèxic des d’èpoques prehispàniques fins a mitjan segle xx i la majoria estan actualment abandonats. Són característics des del centre al nord de Mèxic, allà on hi ha hagut explotacions mineres sense preocupacions mediambientals. En l’actualitat, l’establiment i gestió de nous jales està regulat per les autoritats.
V. t.: ganga f., mena f., runam m.
en jale
es jale
fr jale
gl jale