Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuremètode del nombre de corba (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

mètode del nombre de corba c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Model proposat pel Soil Conservation Service (actual NRCS) de l’USDA per calcular el cabal d’escolament en conques no aforades (Q). Per la seva simplicitat, la utilització d’aquest mètode s’ha generalitzat a tot el món.
El cabal d’escolament s’expressa per la fórmula següent:
Q = (P – 0,2 R)2 / (P + 0,8 R)
P és la quantitat de pluja d’una tempesta, en mm; R és la retenció potencial màxima (diferència entre la precipitació i l’escolament superficial en mm, des de l’inici de la tempesta), que es determina a partir del nombre de corba d’escolament (CN), que depèn de l’ús i les propietats i condicions hidrològiques del sòl (grup hidrològic).
El CN varia en l’interval de 0 (no hi ha escolament) a 100. Els valors alts impliquen una baixa infiltració, escolament superficial elevat i vessants degradats (el volum d’escolament pot igualar el de la precipitació), mentre que els valors baixos indiquen una infiltració elevada i escolament superficial escàs. Els valors del CN han estat tabulats per a diversos usos del sòl, mètodes de cultiu, condicions d’infiltració i grups hidrològics de sòl.
Aquest model simplifica en excés la realitat, per la qual cosa pot haver-hi discrepàncies amb els resultats mesurats en conques experimentals.
Sin. compl.: mètode dels complexos hidrològics c. nom. m.
en curve number method
es método del número de curva
fr méthode du numéro de courbe
gl método do número de curva
pt método do número da curva de escoamento (enxurrada)