Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuremoviment conservacionista (DMCSC)
 ciència del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

moviment conservacionista c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Moviment social que propugna la conservació dels recursos naturals com a instrument al servei dels éssers humans, de manera que s’inscriu en una llarga tradició antropocèntrica.
Els moviments de protecció de la natura sorgeixen a finals del segle xix i principis del xx, la qual cosa va donar lloc a la creació del Servei de Conservació de Sòls el 1933 als Estats Units d’Amèrica i posteriorment de serveis similars en diversos països. Davant d’una explotació de la naturalesa amb fins econòmics a curt termini, es planteja un enfocament del medi natural multifuncional i amb criteris de sostenibilitat.
El conservacionisme contemporani utilitza cinc tipus d’arguments que han de dur a reorientar les intervencions en la naturalesa: 1) argument de la ignorància, per un coneixement insuficient de la riquesa biològica de la Terra (p. ex., dels boscos tropicals) i de les interdependències ecosistèmiques; 2) argument de la diversitat, per la pèrdua de biodiversitat dels ecosistemes; 3) argument del laboratori, pel qual es concep la natura com un laboratori gegantí que cal preservar; 4) argument de la unicitat, segons el qual la naturalesa és única i irreemplaçable, i 5) argument del caràcter sagrat, que ha portat algunes comunitats africanes a establir boscos sagrats, en els quals no es duu a terme cap mena d’intervenció. El debat està obert amb els moviments ecologistes i amb sectors cada vegada més amplis de la societat.
Sin. compl.: conservacionisme m.
V. t.: bosc sagrat c. nom. m., qualitat del sòl c. nom. f., gestió mediambiental responsable c. nom. f., conservació del sòl c. nom. f.
en conservationism
es movimiento conservacionista
fr conservationnisme
gl movemento conservacionista