Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureNitisol (DMCSC)
 classificaciĂł, taxonomia i correlaciĂł de sòls
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Nitisol m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Concepte i morfologia. Grup de sòls que tenen un horitzĂł nĂ­tic el lĂ­mit superior del qual es troba dins dels primers 100 cm i que no tenen un horitzĂł petroplĂ­ntic, pisoplĂ­ntic ni vèrtic el lĂ­mit superior del qual es trobi dins dels primers 100 cm; i no tenen capes amb condicions reductores per sobre o dins de l’horitzĂł nĂ­tic; no presenten altres horitzons de diagnòstic o propietats de diagnòstic que permetin caracteritzar GSR, que es troben en la clau davant dels Nitisol (WRB 2014). Les principals caracterĂ­stiques generalment sĂłn: sòls profunds, amb un perfil de tipus Ah AB B C; Ah Bw C; o bĂ© Ah Bt C, la transiciĂł entre l’horitzĂł de superfĂ­cie i el subsuperficial Ă©s gradual o difusa; tĂ© un color vermell brillant uniforme; una estructura ben desenvolupada i estable, en blocs angulars, que es fragmenten en elements d’estructura polièdrics o de cares planes o nuciformes; en estat humit els agregats presenten superfĂ­cies brillants caracterĂ­stiques (L. nitidus = brillant); el contingut d’argila Ă©s elevat i molt uniforme en tot el perfil; el contingut d’argila naturalment dispersa Ă©s baix; els minerals d’argila sĂłn de baixa activitat. El percentatge de saturaciĂł de cations bĂ sics pot ser inferior al 50 % en el Dystric Nitisol, mentre que a Eutric Nitisol Ă©s superior al 50 %. Poden presentar altres caracterĂ­stiques que s’expressen en un segon nivell de classificaciĂł per mitjĂ  de qualificadors (Ferralic, Sideralic, Ferritic, Rhodic, Mollic, Dystric, Eutric, entre d’altres), sense arribar a complir els requeriments d’altres GSR.

Gènesi. Es formen en els tròpics i subtròpics humits, amb períodes de sequera (sense que el règim d’humitat del sòl arribi a ser arídic); en superfícies planes o amb turons; generalment a partir de roques bàsiques (p. e., basalt, gabres) que han sofert processos de meteorització intensos, la qual cosa ha donat lloc a la neoformació d’argila 1:1 (caolinita i hal·loysita) i abundància d’òxids de Fe, si bé encara contenen minerals meteoritzables. La lluïssor de les superfícies dels agregats s’atribueix a processos de microexpansió-microretracció. Hi pot haver altres processos que s’indiquen per mitjà de qualificadors.

Ús i maneig. Els nitisols són sòls profunds, ben airejats, fàcilment arrelables, amb una adequada capacitat de retenció d’aigua i un contingut de nutrients de moderat a alt (Eutric Nitisol), que fa que aquests sòls siguin dels més productius en els tròpics humits i subtròpics, si bé hi pot haver fixació de fòsfor i deficiències segons quin sigui el pH del sòl. Poden suportar boscos i cultius, entre ells, te, cafè, canya de sucre, cacauets, banana, blat de moro, patata. En els Anthraquic Nitisols s’hi pot conrear arròs.

ClassificaciĂł. Constitueixen un grup de sòls de referència de WRB (2014). Amb vista a la classificaciĂł, s’ha de consultar la clau de WRB. Els principals requeriments sĂłn: 1) tenir un horitzĂł nĂ­tic el lĂ­mit superior del qual es troba dins dels primers 100 cm; i 2) no tenir un horitzĂł petroplĂ­ntic, pisoplĂ­ntic ni vèrtic el lĂ­mit superior del qual es troba dins dels primers 100 cm, ni tenir capes amb condicions reductores per sobre o dins de l’horitzĂł nĂ­tic; se’ls poden afegir trets derivats d’un conjunt de processos secundaris, que s’especifiquen per mitjĂ  de qualificadors. A mĂ©s de complir amb altres requisits de classificaciĂł, no han de tenir altres horitzons de diagnòstic o propietats de diagnòstic que permetin classificar prioritĂ riament altres GSR.
A ST (2014) s’inclouen dins l’ordre Alfisol (Paleudalf, Kandiudalf, entre d’altres); Ultisol amb horitzó càndic (Kandihumult, Kandiudult, entre d’altres) o Inceptisol o Oxisol. En la classificació francesa CPCS (1967), s’inclouen en els sòls fersial·lítics o ferrisol. Anteriorment s’havien denominat Nitosol.
V. t.: argila naturalment dispersa c. nom. f., horitzó nític c. nom. m., endopèdon càndic c. nom. m.
en Nitisol
es Nitisol
fr Nitisol