Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureOxisol (DMCSC)
 classificaciĂł, taxonomia i correlaciĂł de sòls
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Oxisol m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Ordre de sòls en ST (2014) que són el resultat d’una meteorització molt intensa (meteorització ferral·lítica). Molts s’han format en superfícies geomorfològiques antigues molt estables, en zones tropicals i subtropicals humides, generalment càlides durant tot l’any i amb poca variació estacional. En molts casos s’han format a partir de materials originaris que han estat objecte de múltiples cicles de meteorització, erosió, deposició i una nova meteorització. Els minerals meteoritzables han estat pràcticament eliminats de les fraccions sorra i llim; i a la fracció argila predominen caolinita, gibbsita i minerals de ferro. Des d’un punt de vista mineralògic són relativament inerts i tenen molt poc potencial per a un desenvolupament posterior. Atès que hi ha oxisols en un interval d’ambients molt ampli, des de selves tropicals a sabanes amb prades, i fins i tot alguns deserts, en molts casos es tracta de paleosols formats en unes condicions molt diferents de les actuals.
TĂ­picament tenen un epipèdon òcric (prim i/o de color clar) i un endopèdon òxic extremament meteoritzat, el lĂ­mit superior del qual Ă©s generalment difĂşs, es troba dins dels primers 150 cm des de la superfĂ­cie mineral del sòl; tambĂ© poden tenir un endopèdon cĂ ndic que tĂ© les caracterĂ­stiques d’un endopèdon òxic pel que fa a minerals meteoritzables. Les partĂ­cules d’argila estan fortament agregades pels òxids de Fe i formen pseudoarenes. Un tret distintiu del perfil Ă©s que els horitzons no resulten fĂ cilment distingibles; la bioturbaciĂł, especialment de les termites, Ă©s important en molts d’ells. L’endopèdon generalment Ă©s de color vermell, perquè els òxids de ferro en revesteixen els grans. Poden tenir un endopèdon sòmbric (Perox sòmbric, entre d’altres), un de cĂ ndic (Kandiperox, entre d’altres); condicions Ă quĂŻques (Aquox); plintita (Eutraquox plĂ­ntic, entre d’altres).
Tenen una fertilitat natural molt baixa, ja que la quantitat de minerals susceptibles de meteoritzar-se Ă©s molt baixa i l’argila Ă©s de baixa activitat i això limita el subministrament de cations bĂ sics intercanviables; però l’alumini que es pot extreure amb KCl 1 m tambĂ© Ă©s baix malgrat tractar-se de sòls Ă cids; el fòsfor Ă©s poc disponible per a les plantes. Els nutrients procedeixen de la mineralitzaciĂł de la matèria orgĂ nica aportada per la vegetaciĂł, i s’esgoten rĂ pidament, cosa que obliga a la prĂ ctica d’agricultura itinerant. Si tenen un contingut alt en matèria orgĂ nica, es tracta de formes inactives i estables de m. o. molt vella i que no afegeix prĂ cticament res a la fertilitat del sòl.
Amb vista a la classificació, s’ha de consultar la clau. S’han definit els subordres següents: Aquox (amb condicions àquïques a la part superior); Torrox (en àrees àrides); Ustox (moderadament sec, règim d’humitat ústic); Perox (àrees en què la precipitació excedeix l’evaporació tots els mesos); Udox (regions humides amb pluges ben distribuïdes, règim d’humitat údic).
V. t.: endopèdon càndic c. nom. m., endopèdon òxic c. nom. m., endopèdon sòmbric c. nom. m., pseudoarena f., règim d’humitat c. nom. m.
en Oxisol
es Oxisol
fr Oxisol
gl Oxisol