Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuresals més solubles que el guix (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

sals més solubles que el guix c. nom. f. pl.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
ExpressiĂł genèrica que s’utilitza per referir-se en el seu conjunt als components del sòl amb elevada solubilitat, per diferenciar-los d’altres components que, si bĂ© des d’un punt de vista quĂ­mic tambĂ© sĂłn sals, tenen efectes molt diferents sobre les plantes i el comportament del sòl. AixĂ­, les sals mĂ©s solubles que el guix caracteritzen els sòls salins; el guix, els sòls guixencs; i el carbonat de calci, els sòls calcaris. Entre moltes altres, les sals mĂ©s solubles que el guix mĂ©s freqĂĽents als sòls salins sĂłn: clorurs (NaCl, MgCl2); sulfats (Na2SO4, MgSO4) i, en menor proporciĂł, borats i nitrats. L’elevada solubilitat d’aquestes sals (superior a 2 g L−1) fa que es trobin com a ions dissolts en la fase lĂ­quida del sòl i, si el sòl s’asseca, precipitin en forma de sals. La presència de sals mĂ©s solubles que el guix s’identifica al camp per mitjĂ  de l’assaig de clorurs i l’assaig de sulfats i, al laboratori, per mitjĂ  de la prova prèvia de salinitat i de l’anĂ lisi de l’extracte de pasta saturada (CEs i cations i anions).
V. t.: Aridisol m., conductivitat elèctrica c. nom. f., endopèdon sàlic c. nom. m., assaig de clorurs c. nom. m., assaig de sulfats c. nom. m., extracte de pasta saturada c. nom. m., Solonchak m., sòl salí c. nom. m., sòl guixenc c. nom. m., sòls afectats per la salinitat c. nom. m. pl.
en salts more soluble than gypsum, readily soluble salts
es sales más solubles que el yeso
fr sels plus solubles que le gypse, sels facilement solubles