Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuresistema agroforestal (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

sistema agroforestal c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema d’ús de la terra dinàmic en el qual espècies llenyoses perennes (arbres, arbustos i altres) creixen en associació amb plantes herbàcies (conreus i pastures) o amb bestiar, amb la finalitat de mantenir o millorar la fertilitat del sòl i de diversificar l’explotació. Amb aquest model de desenvolupament es respecta en certa manera el medi ambient, en evitar la desforestació per conrear i aprofitar millor la diversitat del medi, especialment en un medi tropical humit.
Els processos pels quals els arbres milloren els sòls, depenent de la naturalesa, poden ser els següents:
1) Processos que augmenten les addicions al sòl: manteniment o augment de la matèria orgànica del sòl, augment de la fertilitat del sòl amb l’aportació de matèria orgànica i en alguns casos fixació de nitrogen, captació de partícules de l’atmosfera transportades pels vents.
2) Processos que disminueixen les pèrdues del sòl: protecció de l’erosió, recuperació i reciclatge de nutrients, disminució de les pèrdues d’aigua del sòl per evaporació.
3) Processos que afecten les propietats físiques: manteniment o millora de les propietats físiques del sòl (estructura, porositat, infiltració, permeabilitat), amb l’aportació de matèria orgànica; trencament de capes compactes prèviament esquerdades, a causa de la penetració i el creixement de les arrels en profunditat, amb la qual cosa augmenta la profunditat efectiva del sòl; modificació de les temperatures extremes del sòl.
4) Processos que afecten les condicions químiques del sòl, segons les característiques de la matèria orgànica fresca aportada pels arbres: la formació de complexos matèria orgànica-Al en sòls àcids pot disminuir la toxicitat per alumini.
5) Processos biològics del sòl: millora de l’activitat de la fauna del sòl; millora de la mineralització de la matèria orgànica per efecte de l’ombra; efectes derivats de la nodulació de les arrels i la micorització; efectes dels exsudats a la rizosfera.
Depenent de la naturalesa del sòl, hi pot haver efectes adversos dels arbres sobre el sòl, com ara competició per l’aigua amb les plantes herbàcies, acidificació o empobriment de nutrients amb l’explotació dels arbres.
Segons els components presents es diferencien els tipus de sistemes següents: 1) sistema agroforestal agrosilvicultural, 2) sistema agroforestal silvopastoral, 3) sistema agrosilvicultural amb arbres en camps de conreu i 4) sistema agroforestal amb components especials.
Sin.: agroforesteria m.
V. t.: devesa f., sistema agrosilvicultural c. nom. m., sistema silvopastoral c. nom. m., sistema agrosilvicultural amb arbres en camps de conreu c. nom. m.
en agroforestry system
es sistema agroforestal
fr système agroforestier
gl sistema agroforestal