Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuresistema d’avaluació quantitativa (DMCSC)
 gesti√≥ i √ļs sostenible del s√≤l
 informaci√≥ de s√≤ls i representaci√≥ espacial del sistema ed√†fic
 qualitat, avaluaci√≥, degradaci√≥ i protecci√≥ de s√≤ls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

sistema d’avaluació quantitativa c. nom. m.
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
gesti√≥ i √ļs sostenible del s√≤l
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema d‚Äôavaluaci√≥ de terres (o de s√≤ls) en el qual l‚Äôaptitud relativa de les diferents classes s‚Äôexpressa en termes num√®rics (criteris econ√≤mics en gran manera). S‚Äôestableixen √≠ndexs num√®rics combinant els valors assignats als par√†metres avaluats, la qual cosa proporciona una escala cont√≠nua d‚Äôavaluaci√≥ i permet una comparaci√≥ objectiva entre les diferents unitats cartogr√†fiques, en refer√®ncia a diferents tipus d‚Äô√ļs de terres (LUT) i a diferents zones. Els resultats s√≥n m√©s f√†cils d‚Äôutilitzar i interpretar.
Els sistemes d’avaluació quantitativa poden ser additius, multiplicadors o factorials, o de fórmules complexes.
El paràmetre factors cost/benefici s’ha d’expressar en termes mesurables, en principi econòmics. Els beneficis poden ser béns (cultius, productes de la cria de bestiar o de silvicultura) o serveis (oci, valors culturals). Les entrades necessàries poden ser inversió de capital, mà d’obra, aportació de nutrients i energia, entre altres.
Els sistemes d‚Äôavaluaci√≥ quantitativa d‚Äô√ļs m√©s generalitzat s√≥n els seg√ľents: 1) √≠ndex de Storie, molt utilitzat a Calif√≤rnia; 2) √≠ndex de salinitat i sodicitat, que utilitza com a √≠ndex el valor de la conductivitat el√®ctrica de l‚Äôextracte de pasta saturada (CEs) per avaluar la salinitat i el percentatge de saturaci√≥ de sodi intercanviable (ESP) per avaluar la sodicitat; 3) √≠ndex de Riquier-Bramao-Cornet, per avaluar la productivitat; 4) √≠ndex de Begon, per avaluar l‚Äôaptitud de la terra per al conreu; 5) sistema per avaluar l‚Äôaptitud de la terra per al reg; 6) √≠ndex de productivitat de Pierce; 7) m√®tode del Valor √ćndex, per a finalitats fiscals, i 8) √≠ndex de qualitat del s√≤l.
S’utilitzen per a projectes de foment específics i per a estudis de preinversió. No obstant això, amb aquests sistemes resulta més difícil la integració d’externalitats (aspectes socials, culturals i mediambientals), que han de ser objecte d’estudis d’impacte ambiental.
Sin. compl.: sistema de classificació quantitativa c. nom. m.
V. t.: √≠ndex de qualitat del s√≤l c. nom. m., √≠ndex de productivitat c. nom. m., √≠ndex de Riquier-Bramao-Cornet c. nom. m., √≠ndex de salinitat c. nom. m., √≠ndex de sodicitat c. nom. m., √≠ndex de Storie c. nom. m., m√®tode del Valor √ćndex c. nom. m., sistema d‚Äôavaluaci√≥ de terres per al reg c. nom. m., sodicitat f.
en quantitative evaluation system
es sistema de evaluación cuantitativa
fr système d’évaluation quantitative
gl sistema de avaliación cuantitativa