Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuresòl (DMCSC)
 ciència del sòl
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

sòl m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
El terme sòl ha rebut múltiples definicions al llarg dels anys i segons els àmbits científics i aplicacions.
La Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, després d’un debat intern al qual han contribuït molts dels seus membres, ha elaborat tres definicions per arribar a diferents tipus d’usuaris, des d’alumnes de batxillerat a universitaris, amb un grau de complexitat creixent pel grau més alt d’especialització requerit:
1. Cos natural que s’ha format a la superfĂ­cie terrestre, tĂ© per components materials minerals (menors de 2 mm), fragments de roca (majors de 2 mm) i materials orgĂ nics. En el seu espai porĂłs pot contenir lĂ­quids, gasos i organismes vius. TĂ© aptitud per: a) sustentar els ecosistemes terrestres en permetre el creixement de les plantes i altres organismes, als quals subministra nutrients, oxigen, aigua i ancoratge o, si s’escau, hĂ bitat; i b) desenvolupar un conjunt de funcions ambientals i proveir serveis ecosistèmics.
2. Sistema natural viu, dinàmic, organitzat i complex, que és el resultat: a) de processos físics, químics i biològics que permeten que s’instal·lin microorganismes i plantes en un material originari natural més o menys meteoritzat o d’origen antròpic; b) d’intercanvis de massa i d’energia amb el seu entorn; i c) d’una organització dels materials que condueix a la diferenciació de diferents capes o horitzons, els quals estan relacionats genèticament entre ells a causa de processos d’addició, pèrdua, transferència i/o transformació, que han actuat sota el control d’un conjunt de factors de formació (roca mare, clima, topografia, organismes vius i temps). Aquesta definició inclou els sediments que es troben sota aigües de poca fondària i que tenen aptitud per mantenir plantes; així com sòls de zones massa fredes per permetre el desenvolupament de plantes superiors.
3. InterfĂ­cie entre: a la biosfera; b la litosfera (amb la qual coincideix en el seu lĂ­mit inferior amb una roca o material originari, amb una transiciĂł generalment indefinit i gradual; c) l’atmosfera (amb la qual concorre en el seu lĂ­mit superior); i d) la hidrosfera. Forma un contĂ­nuum de gruix variable que constitueix la coberta edĂ fica de la majoria de la superfĂ­cie terrestre i la diversitat de la qual defineix l’edafodiversitat d’un territori. Tots els sòls tenen en comĂş: a) presentar tres fases (sòlida, lĂ­quida i gasosa); b) estar constituĂŻts en major o menor grau per: materials minerals (menor o iguals a 2 mm), fragments de roca (majors de 2 mm), materials orgĂ nics, aigua i gasos; c) estar organitzats en capes o horitzons; d) propietats fĂ­siques (textura, estructura, porositat, etc.); propietats fisicoquĂ­miques i quĂ­miques (pH, capacitat d’intercanvi, entre d’altres); i propietats biològiques (microorganismes, entre d’altres); si bĂ© la morfologia dels perfils i les respostes poden ser molt diferents d’uns sòls a uns altres. Desenvolupen funcions ambientals essencials per al manteniment dels cicles biogeoquĂ­mics i de la matèria orgĂ nica, i proveeixen d’aliments i altres serveis ecosistèmics.
La Junta del Soil Science Society of America Journal ha aprovat l’any 2017 la definició següent: capa o capes de material mineral, orgànic o totes dues coses, generalment solt, que està afectat per processos físics, químics i/o biològics a o a prop de la superfície planetària i que generalment conté líquids, gasos i biota, i manté plantes.
A WRB (2016): cos natural continu de tres dimensions espacials i una temporal, que està format per constituents minerals i orgànics i inclou tres fases (sòlida, líquida i gasosa); els constituents estan organitzats en estructures específiques del medi edàfic; aquestes estructures constitueixen l’aspecte morfològic de la coberta edàfica, de la història, dinàmica i propietats actuals són el resultat.
en soil
es suelo
fr sol