Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuresorriba (DMCSC)
 qualitat, avaluaciĂł, degradaciĂł i protecciĂł de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

sorriba f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Construcció característica de les Illes Canàries (Espanya), que es fa per poder disposar d’una superfície plana que permeti cultius d’alt valor afegit en vessants formats per colades volcàniques impracticables per a l’agricultura.
Consta dels elements següents: 1) un mur frontal construït amb blocs de pedra procedents de l’excavació del propi vessant, generalment units amb argamassa; 2) dos murs laterals de pedra adossats al vessant. El volum creat s’omple amb materials edàfics que resultin adequats per el creixement de les plantes. Al mur frontal s’hi instal·len tubs per donar sortida a l’aigua de drenatge i evitar l’asfíxia radicular o la salinització del sòl reconstruït.
Resulta molt important la qualitat dels materials edàfics emprats per omplir la sorriba i la forma de dipositar-los, per tal que les propietats físiques no es vegin afectades; s’ha d’evitar que es compactin, ja que es podrien originar problemes d’asfíxia radicular, cosa que faria disminuir la producció. Generalment, es tracta de materials edàfics procedents d’altituds mitjanes i altes de l’illa, de sòls d’origen volcànic, rics en matèria orgànica (de tipus Andosol o d’altres tipus similars amb propietats àndiques).
Des d’un punt de vista mediambiental, la construcció de sorribes pot ocasionar el deteriorament de l’ecosistema del lloc on s’extreguin els materials edàfics i d’on es construeixi la sorriba, impactes que cal considerar per implementar mesures correctores.
V.: Andosol m. pl., bancal m., impacte ambiental c. nom. m.
en sorriba
es sorriba
fr sorriba
gl sorriba
pt sorriba