Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureterrassa d’absorció (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

terrassa d’absorció c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Terrassa que té com a finalitat frenar el flux d’aigua d’escolament superficial en un vessant i facilitar la infiltració; cal que el sòl sigui permeable, perquè no hi hagi entollaments ni ruptures. És adequada per a zones amb precipitacions moderades o escasses, en vessants de pendent inferior al 5 %.
Com a avantatges, cal destacar que, si bé requereix moviments de terres importants amb decapatge, és una mesura més barata de construir que un bancal. A més, ofereix més possibilitats de conrear tot el camp.
Es construeix seguint sensiblement una corba de nivell. Consta d’un llom o cavalló de terra construït amb material de la mateixa parcel·la, tant de la part d’aigües amunt com de la d’aigües avall del cavalló, de manera que aigües amunt del cavalló quedi un canal ample (d’uns 5-10 m), la longitud del qual no superi els 800 o 1000 m; el canal no té pendent en sentit longitudinal. Els extrems es tanquen per afavorir la retenció d’aigua i la infiltració. La capacitat del canal es calcula perquè pugui retenir un volum d’escolament corresponent a un període de retorn de deu anys sense desbordar. Eventualment, si el risc de trencament és important, el talús d’aigües avall del cavalló es pot enfortir sembrant-hi una gramínia o bé se substitueix el cavalló de terra per un cordó de pedres. En qualsevol cas, cal evitar al màxim el risc de ruptura, ja que comportaria un increment del cabal d’escolament a les terrasses situades en cotes inferiors, amb el consegüent efecte en cadena i la ruptura de les terrasses d’aigües avall.
El Ministeri d’Agricultura d’Espanya ha recomanat aquest tipus de terrasses per a zones amb una pluviometria anual mitjana inferior a 500 mm i amb sòls la velocitat d’infiltració dels quals sigui superior a 10 mm h –1 o per a zones amb una pluviometria anual entre 500 i 800 mm i velocitats d’infiltració superiors a 20 mm h–1.
Sin. compl.: terrassa de retenció c. nom. f.
V.: cordó de pedres; escolament superficial; terrassa; terrassa de base ampla de cavalló; terrassa de base estreta de cavalló; terrassa de desguàs; terrassa de perfil americà c. nom. m., escolament superficial c. nom. m., terrassa f., terrassa de base ampla de cavalló c. nom. f., terrassa de base estreta de cavalló c. nom. f., terrassa de desguàs c. nom. f., terrassa de perfil americà c. nom. f.
en absorptive terrace
es terraza de absorción
fr banquette d’absorption, banquette de rétention, banquette à triple courbure, banquette en remblai, banquette à double courbure
gl terraza de absorción
pt terraço de absorção