Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureterrassa de desguàs (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

terrassa de desguàs c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Estructura de conservació que té com a la finalitat interceptar l’aigua d’escolament superficial en sòls relativament poc permeables i conduir de forma controlada les aigües cap una sortida, sense provocar erosió al canal de recepció. Es construeixen en vessants el pendent dels quals pot arribar a ser del 10-12 %. No es recomana aquest tipus de terrassa en sòls sorrencs profunds, ni en sòls molt pedregosos o de poc gruix.
Consta d’un llom o cavalló de terra construït amb material de la mateixa parcel·la, que s’aboca cap a aigües avall del canal d’evacuació, que és ample, per la qual cosa permet el pas de maquinària. Els talussos del llom s’acostumen a protegir sembrant-hi una gramínia que els enforteix i evita que s’erosionin o hi hagi ruptures, especialment en l’últim tram del canal abans de la seva desembocadura al canal de sortida.
El canal ha de tenir un cert pendent longitudinal, de l’ordre del 0,1-0,5 % cap a la sortida, per tal d’evacuar l’aigua lentament. La secció del canal es calcula atenent al fet que no ha d’emmagatzemar grans volums d’aigua.
El Ministeri d’Agricultura d’Espanya ha recomanat aquest tipus de terrassa per a zones amb una pluviometria anual mitjana inferior a 500 mm i una velocitat d’infiltració inferior a 10 mm h –1; per a zones en què la pluviometria anual es troba entre 500 i 800 mm i la infiltració, entre 10 i 20 mm h –1, i per a zones en què la pluviometria anual és superior als 800 mm, amb qualsevol velocitat d’infiltració.
Per tal que la seva implantació sigui acceptada per l’agricultor, s’ha d’arribar a una situació de compromís entre el disseny teòric seguint les corbes de nivell i els requeriments de mecanització del cultiu.
Sin. compl.: terrassa amb canal c. nom. f., terrassa de desviació c. nom. f., terrassa de drenatge c. nom. f.
V.: escolament superficial c. nom. m., secció transversal d’una terrassa c. nom. f., terrassa f., terrassa d’absorció c. nom. f.
en diversion terrace, drainage terrace, channnel terrace
es terraza de desagüe
fr banquette de déviation, banquette d’écoulement, banquette à double courbure, banquette de diversion, banquette de canalisation, banquette de Nichols
gl terraza de desaugadoiro, terraza de drenaxe
pt terraço de desague, terraço de drenagem