Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veureadjunt | adjunta1 (DJC)
 dret
veureadjunt (GTG)
veureadjunt | adjunta2 (DJC)
 dret
veureadjunt | adjunta3 (DJC)
 dret
Cerca adjunt a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adjunt | adjunta1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que hi va o hi està unit com a auxiliar, o que l’acompanya.
Ex.: Heu d’emplenar el formulari adjunt i l’heu de presentar a l’Oficina d’Atenció als Ciutadans.
es adjunto | adjunta

adjunt m.
Glossari de termes gramaticals
Complement optatiu que aporta informació sobre alguna circumstància que envolta la predicació o sobre l’enunciació.
Ex.: Taparem el forat amb una fusta
L’avi camina
lentament
Francament, aquest color no t’escau
Ant.: argument
Sin.: complement adjunt
es adjunto m., complemento adjunto m.

adjunt | adjunta2 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que acompanya algú en una tasca, en una empresa o en un servei.
Ex.: Han publicat la convocatòria de deu places de professor adjunt.
es adjunto | adjunta

adjunt | adjunta3 m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Persona que ajuda un càrrec en el desenvolupament de les funcions que té encomanades.
Ex.: L’adjunta al Síndic de Greuges s’ocupa de la defensa dels drets dels infants i dels adolescents. Les tres adjuntes a la Sindicatura de Comptes.
es adjunto | adjunta