Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurebaix | baixa (DUQ)
 química
veurebaix (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurebaix (DEM)
 otorinolaringologia
veurebaix (FEM)
 fonaments de l’educació musical
veurebaix1 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurebaix (ATGC)
 geografia
veurebaix2 (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
Cerca baix a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

baix | baixa adj.
Diccionari de l’utillatge químic
química
Dit de la forma d’un vas quan l’alçada i l’amplada són de mides semblants (v. fig. 84).
Ex.: Un vas de forma baixa.
V.: alt | alta adj.

baix m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Part baixa d’alguna cosa, generalment en plural. En el cos humà, les regions genital i anal. En un líquid dipositat, el solatge.

baix m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
otorinolaringologia
Cantant que posseeix la més greu de les veus humanes, l’extensió de la qual arriba, aproximadament, del re 1 al mi 3.

baix m.
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
fonaments de l’educació musical
en bass subst.
es bajo m.

baix1 m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Roca sotaiguada al mar, quasi a flor d’aigua, on fàcilment poden topar les embarcacions que hi passen per damunt (costa de llevant).
V.: escull1 m.
en flat, shoal
es bajío
fr baïkalite

baix m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
En els mars, els llacs i els rius, elevació del fons.

baix2 m.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
Elevació del fons sedimentari de la mar, d’un llac o d’un riu que no arriba a aflorar però que fa perillós o impossible el pas de les naus.
en bank, shoal
es bajo
fr basse