Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurecorredor (DPESCA)
 pesca
veurecorredor1 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurecorredor (ATGC)
 geografia
veurecorredor (BMC)
 parts de bastiments
veurecorredor (LMC)
 construcció
veurecorredor (DPF)
 transport ferroviari
veurecorredor2 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
Cerca corredor a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

corredor m.
Diccionari de pesca
pesca
Faixa estreta que forma la part lateral extrema de la coberta d’algunes embarcacions menors i que va a cada costat, de proa a popa.
es corredor m.

corredor1 m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Excavació minera horitzontal feta gairebé sempre en la vinça bona o mena.
V. t.: cros1 m.
es galería

corredor m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Indret natural que l’home aprofita per a les seves comunicacions entre dos passatges geogràfics.
Ex.: Els Brucs formen un corredor al peu de Montserrat que facilita les comunicacions del Baix Llobregat amb la conca d’Òdena.

corredor m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
parts de bastiments

corredor m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Passadís.
Sin. pref.: passadís m.

corredor m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Passadís.
Sin. pref.: passadís m.
es corredor
fr couloir

corredor2 m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Depressió llarga i estreta que serveix de passatge i uneix dues contrades o dues conques que travessen un massís muntanyós.
Ex.: El corredor de Palamós (Empordà), el corredor de la Bureba (Castella).
es pasillo
fr corridor