Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veuredeclarar1 (DJC)
 dret
veuredeclarar2 (DJC)
 dret
veuredeclarar3 (DJC)
 dret
veuredeclarar4 (DJC)
 dret
Cerca declarar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

declarar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Els testimonis o els acusats, manifestar davant el jutge o jutgessa {el que saben respecte a allò que se’ls pregunta}.
Ex.: Va declarar que l’havia vist sortir de la casa de la víctima.
Sin. compl.: deposar1 v. tr., prestar declaració1 c. v.
es declarar, deponer

declarar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Manifestar a l’autoritat administrativa {la natura i la quantitat d’una matèria imposable o d’unes mercaderies o objectes el tràfic dels quals és sotmès al pagament de drets}.
Ex.: Cada trimestre has de declarar l’impost sobre el valor afegit dels teus guanys.
es declarar

declarar3 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Fer una declaració.
Ex.: Els detinguts van declarar davant els Mossis d’Esquadra abans de passar a disposició judicial.
Sin. compl.: prestar declaració2 c. v.
es declarar

declarar4 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Qui jutja, expressar la seva opinió {en relació amb una persona o una cosa}.
Ex.: El tribunal l’ha declarat culpable de tots els càrrecs. El jurat del premi l’ha declarada vencedora en la modalitat de poesia. A causa de l’incompliment d’algunes normes de conducta ha estat declarat baixa de l’equip.
Sin. compl.: prestar declaració2 c. v.
es declarar