Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veuregrup (CINZ)
 zoologia
veuregrup (VOCFOR)
 divisió del territori
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veuregrup (AQQ)
 química
veuregrup (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuregrup (BIOQ)
 bioquímica
veuregrup1 (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veuregrup (GESTRAT)
 unitats litostratigràfiques
veuregrup (ATGC)
 geografia
veuregrup2 (DGEOL)
 paleontologia: paleontologia general
Cerca grup a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

grup m.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Conjunt de tàxons.
V. t.: nivell espècie c. nom. m., nivell família c. nom. m., nivell gènere c. nom. m.
en group subst.

grup m.
Vocabulari forestal
divisió del territori
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

grup m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en group subst.

grup m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Conjunt d’objectes, àtoms, cèl·lules, microorganismes, individus, etc., que formen com una unitat dins un conjunt més nombrós o complicat, pel fet d’estar més junts, més íntimament units, tenir certes semblances, una característica comuna.
de Gruppe
en group
es grupo
fr groupe
it gruppo

grup m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en group subst.

grup1 m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Unitat litostratigràfica formal, de rang superior a la formació, constituïda per una associació de dues o més formacions contigües de trets litològics comuns i importants, definida en un estratotip o en els estratotips de cada formació; la nomenclatura també és binomial.
en group
es grupo
fr groupe

grup m.
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
unitats litostratigràfiques
Successió de dues o més formacions contigües o associades que tenen en comú propietats litològiques significatives i diagnòstiques. Vegeu la taula 1.
en group subst.

grup m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
En la divisió estratigràfica de la geologia, pis.

grup2 m.
Diccionari de geologia
paleontologia: paleontologia general
Terme taxonòmic neutre referit a un nombre d’unitats taxonòmiques, esp. a una associació d’espècies íntimament relacionades dins un gènere.
en group
es grupo
fr groupe