Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (25 registres)
veurea l’abandó (DJC)
 dret
veureabandó1 (DJC)
 dret
veureabandó2 (DJC)
 dret
veureabandó3 (DJC)
 dret
veureabandó de cultius (DCA)
 arquitectura
veureabandó de destinació (DJC)
 dret penal
veureabandó de família (DJC)
 dret penal
veureabandonament (DJC)
 dret
veureabandonament d’animals (DJC)
 dret penal
veureabandonament de destinació (DJC)
 dret penal
Cerca abandó a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a l’abandó loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En estat d’abandó.
Ex.: L’Ajuntament ofereix ajuts per als propietaris que tinguin edificis a l’abandó i que els vulguin restaurar.
es en el abandono

abandó1 m.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte d’abandonar.
Sin. compl.: abandonament m.
es abandono

abandó2 m.
Diccionari jurídic
dret
Falta molt greu comesa per un funcionari o funcionària o per personal militar en abandonar voluntàriament i sense permís dels superiors el lloc o les funcions que li han confiat.
es abandono

abandó3 m.
Diccionari jurídic
dret
Renúncia a la propietat de béns.
es abandono

abandó de cultius m.
Diccionari de les ciències ambientals
arquitectura
Procés socioeconòmic resultat de la pèrdua de rendibilitat de determinades explotacions agrícoles. L’abandó de cultius pot tenir conseqüències ambientals favorables —reforestació, regeneració d’espais naturals— o desfavorables —erosió, incendis forestals.
en farm abandonment subst.
es abandono de cultivos m.
fr abandon des cultures m.

abandó de destinació c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Acció d’abandonar una destinació o de deixar un servei un funcionari o funcionària públic o una autoritat.
Sin. compl.: abandonament de destinació c. nom. m.
es abandono de destino

abandó de família c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte d’omissió del compliment de determinats deures vinculats a la institució familiar.
Sin. compl.: impagament de pensions c. nom. m.
es abandono de familia, impago de pensiones

abandonament m.
Diccionari jurídic
dret
Abandó1.
Sin. pref.: abandó1 m.
es abandonamiento

abandonament d’animals c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
V.: maltractament d’animals c. nom. m.

abandonament de destinació c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Abandó de destinació.
Sin. pref.: abandó de destinació c. nom. m.
V. t.: abandó de família c. nom. m.
es abandono de destino