Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureabastament (VOCFOR)
 fusta: primeres transformacions. eines i mĂ quines
veureabastament (LMC)
 construcciĂł
veureabastament d’aigua (DCA)
 urbanisme
veureaigua d’abastament (DCA)
 quĂ­mica
veureanimal d’abastament (DRAMAD)
 ramaderia
veureDècada Internacional de l’Abastament d’Aigua Potable (DCA)
 demografia
veurexarxa d’abastament (DCA)
 arquitectura
Cerca abastament a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abastament m.
Vocabulari forestal
fusta: primeres transformacions. eines i mĂ quines
Sin. pref.: proveĂŻment m.

abastament m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcciĂł
Sin.: proveĂŻment m., subministrament m.
de Versorgung
en supply
es abastecimiento, suministro
fr approvisionnement, fourniture

abastament d’aigua m.
Diccionari de les ciències ambientals
urbanisme
Obtenció i distribució d’aigua de qualitat de manera regular i fiable mitjançant un conjunt funcional d’obres, instal·lacions, canonades i equipaments.
Sin. compl.: subministrament d’aigua m.
en water supply subst.
es abastecimiento de agua m.
fr approvisionnement en eau m.

aigua d’abastament f.
Diccionari de les ciències ambientals
quĂ­mica
Aigua destinada a l’ús humà. L’aigua d’abastament procedeix d’una estació de tractament d’aigües, d’una deu, d’una llera o d’una captació d’aigua subterrània i passa per la xarxa de distribució o per un dipòsit de servei.
Sin. compl.: aigua de consum f., aigua de subministrament f.
en supply water subst.
es agua de abastecimiento f.
fr eau de consommation f.

animal d’abastament m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Animal de les espècies ramaderes (bovina, ovina, caprina, equina, porcina, etc.) destinat a l’alimentació humana.
es animal de abasto m.

Dècada Internacional de l’Abastament d’Aigua Potable n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
demografia
Programa de les Nacions Unides dut a terme durant la dècada de 1980 a 1990 per a assolir l’abastament d’aigua potable i d’instal·lacions sanitàries adequades per a tota la població mundial. Aquest programa va sorgir per aturar els vint-i-cinc milions anuals de persones mortes a causa de la manca d’aigua potable que, segons els estudis de l’Organització Mundial de la Salut, hi va haver durant la dècada del 1970. Tot i que l’objectiu no es va arribar a assolir, va significar abastir d’aigua potable 1 800 milions de persones i depurar l’aigua d’abastament de 2 400 milions més.
en International Drinking Water Supply and Sanitation Decade n. pr.
es DĂ©cada internacional del abastecimiento de agua potable n. pr. f.
fr Décade internationale d’approvisionnement en eau potable n. pr. f.

xarxa d’abastament f.
Diccionari de les ciències ambientals
arquitectura
Xarxa de conduccions que divideixen la totalitat de l’aigua i donen a cada part la destinació i l’ús convenients.
en feeder system subst.
es red de abastecimiento f.
fr réseau d’alimentation m.