Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veureacreditar1 (DJC)
 dret internacional pĂşblic
veureacreditar2 (DJC)
 dret
veureacreditar3 (DJC)
 dret pĂşblic
veureacreditar4 (DJC)
 dret
veureacreditar5 (DJC)
 dret
veureacreditar6 (DJC)
 dret
veureacreditar7 (DJC)
 dret
veureacreditar8 (DJC)
 dret
veureacreditar9 (DJC)
 dret
veureacreditar10 (DJC)
 dret
Cerca acreditar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acreditar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret internacional pĂşblic
Autoritzar {una persona} per a representar un estat davant un altre o davant un organisme internacional.
Ex.: L’han acreditat ambaixador d’Espanya al Principat d’Andorra.
es acreditar

acreditar2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Testimoniar que {una persona} posseeix facultats per a exercir un encĂ rrec diplomĂ tic, cultural o comercial, entre altres.
Ex.: Cal que presenti la documentació que l’acredita com a representant de l’entitat. El passaport t’acredita com a ciutadà espanyol.
es devengar

acreditar3 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Assegurar la certesa o la realitat {d’una cosa o d’un fet}, o bé fer tenir creença {en alguna cosa}.
Ex.: Els Mossos acreditaren que el detingut havia agredit dos joves davant d’ells.
es acreditar

acreditar4 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Reconèixer com a creditor {d’un import}.
Ex.: El banc els acredita els diners.
es acreditar

acreditar5 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Abonar3.
Ex.: Finalment, m’han acreditat les minutes que vaig presentar el mes passat.
Sin. pref.: abonar3 v. tr.
es acreditar

acreditar6 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
El subjecte passiu, justificar {el pagament d’un tribut}.
Ex.: Ha acreditat el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles.
es acreditar, justificar

acreditar7 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Ser creditor {d’alguna cosa}.
Ex.: L’empresa ha acreditat 10500 € per les tasques dutes a terme.
es devengar

acreditar8 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Un document de crèdit, donar a qui el posseeix legalment el dret a percebre {un interès}.
Ex.: Els pagarers del Tresor m’han acreditat un bon interès.
es devengar

acreditar9 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Un acte, donar a qui el fa el dret a percebre {un interès}.
Ex.: La interposiciĂł de la demanda ha acreditat interessos des del primer dia.
es acreditar

acreditar10 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
L’atorgament d’un contracte, comportar {l’obligació de pagar un tribut}.
Ex.: L’atorgament del contracte acredita el pagament de les taxes corresponents.
es devengar