Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 41 (401 registres)
veureactor | actriu (LBC)
 cinema
veureactor | actora (DJC)
 dret
veureactor aficionat | actriu aficionada (LBC)
 cinema
veureactor amateur | actriu amateur (LBC)
 cinema
veureactor civil | actora civil (DJC)
 dret penal
veureactor de doblatge | actriu de doblatge (LBC)
 cinema
veureactor de repartiment | actriu de repartiment (LBC)
 cinema
veureactor principal | actriu principal (LBC)
 cinema
veureactor professional | actriu professional (LBC)
 cinema
veureactor secundari | actriu secundĂ ria (LBC)
 cinema
Cerca actor a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

actor | actriu m. | f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en actor subst., actress subst.
es actor | actriz m. | f.
fr acteur | actrice m. | f.

actor | actora m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Persona que presenta una demanda.
Sin. compl.: demandant m. i f.
es actor | actora

actor aficionat | actriu aficionada m. | f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
Actor amateur | actriu amateur.
Sin. pref.: actor amateur | actriu amateur m. | f.

actor amateur | actriu amateur m. | f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
Sin. compl.: actor aficionat | actriu aficionada m. | f.
en amateur actor subst., amateur actress subst.
es actor aficionado | actriz aficionada m. | f., actor amateur | actriz amateur m. | f.
fr acteur amateur | actrice amateur m. | f.

actor civil | actora civil c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Perjudicat | perjudicada.
Sin. pref.: perjudicat | perjudicada m. | f.
es actor civil | actora civil, perjudicado | perjudicada

actor de doblatge | actriu de doblatge m. | f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
Sin. compl.: doblador | dobladora m. | f.
en dubbing actor subst., dubbing actress subst.
es actor de doblaje | actriz de doblaje m. | f., doblador | dobladora m. | f.
fr acteur de doublage | actrice de doublage m. | f.

actor de repartiment | actriu de repartiment m. | f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
Sin. compl.: actor secundari | actriu secundĂ ria m. | f., secundari | secundĂ ria m. | f.
en supporting actor subst., supporting actress subst.
es actor de reparto | actriz de reparto m. | f., actor secundario | actriz secundaria m. | f., secundario | secundaria m. | f.
fr acteur dans un second rôle | actrice dans un second rôle m. | f.

actor principal | actriu principal m. | f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
Sin.: protagonista m. i f.
en lead subst., leading actor subst., leading actress subst.
es actor principal | actriz principal m. i f., protagonista m. i f.
fr acteur principal | actrice principal m. | f., protagoniste m. i f.

actor professional | actriu professional m. | f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en professional actor subst., professional actress subst.
es actor profesional | actriz profesional m. | f.
fr acteur professionnel | actrice professionnelle m. | f.

actor secundari | actriu secundĂ ria m. | f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
Actor de repartiment | actriu de repartiment.
Sin. pref.: actor de repartiment | actriu de repartiment m. | f.