Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureacudir1 (DJC)
 dret
veureacudir2 (DJC)
 dret processal
 dret públic
veureacudir en apel·lació (DJC)
 dret processal
veureacudir en cassació (DJC)
 dret processal
veureacudir en empara (DJC)
 dret processal
veureacudir en queixa (DJC)
 dret processal
Cerca acudir a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acudir1 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Algú, anar a un indret on ha estat cridat.
Ex.: Va acudir al jutjat després de rebre la citació.
Sin. compl.: acórrer v. intr., presentar-se v. intr. pron.
es personarse

acudir2 v. intr.
Diccionari jurídic
dret processal
dret públic
Recórrer.
Sin. pref.: recórrer v. intr.
es acudir

acudir en apel·lació c. v.
Diccionari jurídic
dret processal
Refutar una resolució judicial mitjançant la interposició d’un recurs d’apel·lació.
Ex.: La demandada no va poder acudir en apel·lació la sentència dictada pel jutge d’instància.
Sin. compl.: impugnar en apel·lació c. v., recórrer en apel·lació c. v.
es acudir en apelación

acudir en cassació c. v.
Diccionari jurídic
dret processal
Refutar una resolució judicial mitjançant la interposició d’un recurs de cassació.
Ex.: La Generalitat acudirà en cassació davant el Tribunal Suprem contra la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Sin. compl.: impugnar en cassació c. v., recórrer en cassació c. v.
es acudir en casación

acudir en empara c. v.
Diccionari jurídic
dret processal
Refutar una resolució judicial mitjançant la interposició d’un recurs d’empara.
Ex.: Va acudir en empara davant el Tribunal Constitucional, que va anul·lar la sentència condemnatòria.
Sin. compl.: impugnar en empara c. v., recórrer en empara c. v.
es acudir en amparo

acudir en queixa c. v.
Diccionari jurídic
dret processal
Refutar una resolució judicial mitjançant la interposició d’un recurs de queixa.
Ex.: Si el jutge no disposa la convocatòria de l’audiència preliminar, les parts poden acudir en queixa davant l’audiència provincial.
Sin. compl.: impugnar en queixa c. v., recórrer en queixa c. v.
es acudir en queja