Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (16 registres)
veureadjectiu (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureadjectiu (GTG)
veureadjectiu adverbial (GTG)
veureadjectiu aspectual (GTG)
veureadjectiu classificatori (GTG)
veureadjectiu d’una terminació (GTG)
veureadjectiu de dues terminacions (GTG)
veureadjectiu de manera (GTG)
veureadjectiu de relació (GTG)
veureadjectiu focal (GTG)
Cerca adjectiu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adjectiu m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en adjective subst.
es adjetivo m.
fr adjectif m.

adjectiu m.
Glossari de termes gramaticals
Classe de paraules que atribueixen una propietat o característica a una entitat del discurs, o bé la classifiquen, i que poden funcionar com a modificador del nom dins del sintagma nominal.
Nota: Segons el significat, els adjectius es classifiquen en qualificatius, relacionals o adverbials; segons la forma, es classifiquen en variables i invariables.
Ex.: blanc, cardiovascular, possible
GEIEC: 9.2
es adjetivo m.

adjectiu adverbial m.
Glossari de termes gramaticals
Adjectiu que expressa un valor característic de certs adverbis, com ara la freqüència, la possibilitat o la necessitat, la manera, l’espai o el temps.
Nota: Pot ser aspectual, modal, de manera, locatiu o focal.
Ex.: una actitud habitual
una actuació
improbable
una proposta
dissortada
un país
llunyà
una
mera opinió
GEIEC: 9.5
Ant.: adjectiu qualificatiu, adjectiu relacional
es adjetivo adverbial m.

adjectiu aspectual m.
Glossari de termes gramaticals
Adjectiu adverbial que assenyala la freqüència amb què es produeix una situació.
Ex.: un dolor continu
una despesa
ocasional
GEIEC: 9.5b
V. t.: aspecte
es adjetivo aspectual m.

adjectiu classificatori m.
Glossari de termes gramaticals
Vegeu adjectiu relacional.
es adjetivo clasificador m.

adjectiu d’una terminació m.
Glossari de termes gramaticals
Adjectiu invariable quant al gènere.
Ex.: un trastorn cardiovascular - una patologia cardiovascular
GEIEC: 4.3
Ant.: adjectiu de dues terminacions
es adjetivo de una terminación m.

adjectiu de dues terminacions m.
Glossari de termes gramaticals
Adjectiu variable quant al gènere.
Ex.: un país europeu - una ciutat europea
GEIEC: 4.3
Ant.: adjectiu d’una terminació
es adjetivo de dos terminaciones m.

adjectiu de manera m.
Glossari de termes gramaticals
Adjectiu adverbial que indica com s’esdevé un fet o com l’avalua el parlant.
Ex.: una decisió ràpida
una proposta
dissortada
GEIEC: 9.5d
Sin.: adjectiu de mode
es adjetivo de manera m., adjetivo de modo m.

adjectiu de relació m.
Glossari de termes gramaticals
Vegeu adjectiu relacional.
es adjetivo de relación m.

adjectiu focal m.
Glossari de termes gramaticals
Adjectiu adverbial que emfatitza l’essència del nom que modifica respecte a qualsevol característica accessòria.
Ex.: un simple obrer
una
mera opinió
GEIEC: 9.5e
es adjetivo focalizador m.