Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureafanyar-se (DJC)
 dret
veureamb afany de lucre1 (DJC)
 dret
veureamb afany de lucre2 (DJC)
 dret
veuresense afany de lucre1 (DJC)
 dret
veuresense afany de lucre2 (DJC)
 dret
Cerca afany a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

afanyar-se v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret
Apressar-se.
Ex.: Els administratius s’afanyaven en l’elaboració de l’informe que calia presentar aquell matí. Cal que s’afanyin si volen presentar les sol·licituds a temps.
Sin. pref.: apressar-se v. intr. pron.
es apresurar, darse prisa

amb afany de lucre1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Amb finalitat de lucre1.
Ex.: Aquesta empresa es dedica a mitjançar amb afany de lucre entre el productor i el venedor.
Sin. pref.: amb finalitat de lucre1 loc. adv.
es con ánimo de lucro

amb afany de lucre2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Amb finalitat de lucre2.
Ex.: Normalment, les tarifes de les activitats de les organitzacions amb afany de lucre són més elevades.
Sin. pref.: amb finalitat de lucre2 loc. adj.
es con ánimo de lucro

sense afany de lucre1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Sense finalitat de lucre1.
Ex.: La Generalitat de Catalunya busca voluntaris que estiguin disposats a col·laborar sense afany de lucre en projectes d’ajuda per a la gent gran.
Sin. pref.: sense finalitat de lucre1 loc. adv.
es sin ánimo de lucro

sense afany de lucre2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Sense finalitat de lucre2.
Ex.: El Govern ofereix ajudes a les organitzacions sense afany de lucre.
Sin. pref.: sense finalitat de lucre2 loc. adj.
es sin ánimo de lucro