Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureafectar1 (DJC)
 dret
veureafectar2 (DJC)
 dret pĂşblic
veureafectar3 (DJC)
 dret pĂşblic
veureafectar el perjudici (DJC)
 dret
veuredesafectar (DJC)
 dret
Cerca afectar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

afectar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Provocar una alteraciĂł, un canvi o un efecte qualsevol {en algĂş o en alguna cosa}.
Ex.: És un fet que afecta la nostra reputació.
Sin. compl.: interessar2 v. tr.
es afectar

afectar2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Subjectar {un bé} al compliment d’una obligació amb la imposició d’una càrrega o gravamen jurídics.
Ex.: La propietat és afectada d’una hipoteca.
es afectar

afectar3 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Destinar {un bé determinat} a un ús o un servei públics.
Ex.: Han afectat el terreny a la construcció de l’escola.
es afectar

afectar el perjudici c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Comportar un dany d’acord amb el dret.
Ex.: La jutgessa ha requerit als interessats que presentin la documentació en el termini de quaranta dies, amb l’advertència que, si no ho fan, els pot afectar el perjudici corresponent en dret.
es parar el perjuicio

desafectar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fer cessar {un bé} d’estar afectat o destinat a un ús determinat.
Ex.: L’Ajuntament ha resolt desafectar el camí que passa per la nostra finca. El Ple ha decidit desafectar la finca, que serà qualificada de bé patrimonial.
es desafectar