Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veureagermanament1 (DJC)
 dret civil
 història del dret
veureagermanament2 (DJC)
 dret mercantil
 història del dret
veureagermanament3 (DJC)
 dret civil
 història del dret
veurecontracte d’agermanament (DJC)
 dret mercantil
 història del dret
Cerca agermanament a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agermanament1 m.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
història del dret
Règim matrimonial comunitari recollit i regulat en el Codi de Costums de Tortosa (1277-1279), i que es practicava en aquesta ciutat i en el territori on aquell regia.
Sin. compl.: pacte de mig per mig c. nom. m.
es agermanament, pacto de mitad por mitad

agermanament2 m.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
història del dret
V.: contracte d’agermanament c. nom. m.

agermanament3 m.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
història del dret
Règim econòmic conjugal propi del dret de Tortosa que s’ha de pactar en capítols matrimonials, abans o després de la celebració del matrimoni, pel qual es constitueix una comunitat universal i absoluta dels béns del marit i la muller.
Sin. compl.: pacte de mig per mig c. nom. m.
es pacto de mitad por mitad

contracte d’agermanament c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
història del dret
Contracte mercantil marítim pel qual el propietari d’un vaixell i el de les mercaderies que transportava n’assumien de la mateixa manera els riscos.
es contrato de sociedad