Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 28 (273 registres)
veureĂ cid carbĂ mic (DEM)
 quĂ­mica
veureĂ cid carbĂ mic (DEM)
 quĂ­mica
veureĂ cid carbĂ mic (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureĂ cid ciclĂ mic (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
 quĂ­mica
veureĂ cid cinĂ mic (DEM)
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 miscel·lĂ nia
veureĂ cid N-p-clorofenilcinamohidroxĂ mic (AQQ)
 quĂ­mica
veureĂ cid flufenĂ mic (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitaciĂł
 farmacologia
 quĂ­mica
 semiologia
veureĂ cid formiminoglutĂ mic (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 gastroenterologia
 quĂ­mica
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureĂ cid glutĂ mic (AQQ)
 quĂ­mica
veureĂ cid glutĂ mic (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 farmacologia
 neurologia
Cerca amic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Ă cid carbĂ mic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Àcid aminofòrmic, de fórmula NH2COOH, àcid inestable que dóna sals i èsters estables. Els seus èsters són els uretans.

Ă cid carbĂ mic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Cadascun dels composts de fĂłrmula RNHCOOH, on R representa generalment un grup alquĂ­lic.

Ă cid carbĂ mic c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en carbamic acid subst.

Ă cid ciclĂ mic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
quĂ­mica
Ă€cid ciclohexilsulfĂ mic, del qual sĂłn emprades les sals (ciclamats) com a edulcorants.

Ă cid cinĂ mic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
miscel·lània
Àcid 3-fenil-2-propenoic, de fórmula C9H8O; hom el troba lliure o parcialment esterificat, en el bàlsam del Perú, de Tolú, en l’oli de cínamom, en les fulles de coca i en l’estírax. És emprat, en forma d’èster, com a antihelmíntic.

Ă cid N-p-clorofenilcinamohidroxĂ mic c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en N-p-chlorophenylcinnamohydroxamic acid subst.

Ă cid flufenĂ mic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
quĂ­mica
semiologia
Fàrmac no esteroïdal del grup dels fenamats, que ha estat emprat com a analgèsic i també com a antiinflamatori.

Ă cid formiminoglutĂ mic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: FIGLU
bioquĂ­mica i biologia molecular
gastroenterologia
quĂ­mica
tècniques diagnòstiques i de tractament
Producte intermediari del metabolisme de la histidina, de fórmula HN=CHNHCH(COOH) CH2CH2COOH; pot aparèixer a l’orina en persones amb deficiències d’àcid fòlic o de vitamina B12 o amb malalties hepàtiques. Se’l coneix també per la sigla FIGLU.

Ă cid glutĂ mic c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en glutamic acid subst.

, Glu
Ă cid glutĂ mic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
farmacologia
neurologia
Ă€cid α-aminoglutĂ ric, de fĂłrmula COOHCH2CH2CH(NH2)COOH. És un aminoĂ cid no essencial, de molta importĂ ncia biològica. Pertany a la sèrie L i Ă©s dextrogir L(+). Es troba en la natura, sovint combinat amb els polipèptids o les proteĂŻnes, i el gluten en contĂ© mĂ©s d’un 20 %. L’àcid glutĂ mic participa en la ureogènesi, Ă©s un precursor d’aminoĂ cids i entra en la constituciĂł del glutatiĂł i de l’àcid fòlic, però la seva importĂ ncia estĂ  en les reaccions de transaminaciĂł i de desaminaciĂł oxidativa, en les quals intervĂ©. És emprat en el tractament de malalties nervioses i d’estats depressius.
Sin. compl.: Ă cid aminoglutĂ ric