Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureacte nomenclatural anònim (CINZ)
 zoologia
veureanònim | anònima (CINZ)
 zoologia
veureanonimitzar (DJC)
 dret
veureautor anònim | autora anònima (CINZ)
 zoologia
veurecòpia anonimitzada (DJC)
 dret
veureFTP anònim (LBICA)
 internet
veureobra anònima (CINZ)
 zoologia
veuresocietat anònima (COFI)
 comptabilitat
veuresocietat anònima (DJC)
 dret mercantil
veuresocietat anònima esportiva (DJC)
 dret mercantil
Cerca anònim a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acte nomenclatural anònim c. nom. m.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Acte nomenclatural l'autor del qual no pot ser determinat en l'obra en què és publicat.

anònim | anònima adj.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Que no té nom d'autor.
V. t.: acte nomenclatural anònim c. nom. m., autor anònim | autora anònima c. nom. m. i f., obra anònima c. nom. f.
en anonymous adj.

anonimitzar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fer anònimes les dades que podrien permetre la identificació personal.
Ex.: Anonimitzeu aquest document abans de fer-ne les còpies necessàries. Procureu que les còpies siguin anonimitzades, tal com estableix la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
es anonimizar

autor anònim | autora anònima c. nom. m. i f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Autor la identitat del qual no pot ser determinada a partir tan sols de l'obra corresponent.

còpia anonimitzada c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Còpia d’un document en què s’han suprimit o tapat les dades personals perquè no s’hi puguin identificar els noms de les persones que hi consten.
Ex.: Només es poden difondre còpies anonimitzades, per a preservar les dades personals dels ciutadans que figuren esmentats en el document.
es copia anonimizada

FTP anònim m.
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
internet
en anonymous FTP subst.

obra anònima c. nom. f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Obra publicada en la qual el nom de l'autor (o dels autors) no pot ser determinat a partir del contingut d'aquesta.
en anonymous work subst.

societat anònima f.
Comptabilitat financera
sigla: SA
comptabilitat
en [GB] public limited company subst.
en [US] join-stock company subst.
es SA f., sociedad anĂłnima f.

societat anònima c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
sigla: SA, abrev.: s. a.
dret mercantil
Societat mercantil en què la responsabilitat dels socis és limitada a llur aportació i el capital és representat per accions.
V. t.: societat col·lectiva c. nom. f., societat comanditària c. nom. f., societat cooperativa c. nom. f., societat de cartera c. nom. f., societat limitada c. nom. f.
es sociedad anĂłnima

societat anònima esportiva c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
Societat anònima especial en què es constitueixen els clubs professionals esportius a l’Estat espanyol.
V. t.: societat anònima c. nom. f.
es sociedad anĂłnima deportiva