Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureapropiar1 (DJC)
 dret civil
veureapropiar2 (DJC)
 dret
veureapropiar-se (DJC)
 dret civil
veuredesapropiar (DJC)
 dret
veuredesapropiar-se (DJC)
 dret
Cerca apropiar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

apropiar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Fer pròpia d’algú o atribuir com a pròpia {alguna cosa}.
Ex.: Ha apropiat part dels beneficis del projecte als tècnics que hi ha treballat.
es apropiar

apropiar2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Aplicar a algú o a alguna cosa {allò que li és adequat}.
Ex.: L’advocat li ha recomanat que apropiï els seu comportament a les circumstàncies.
es apropiar

apropiar-se v. tr. pron.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Quedar-se o atribuir-se com a pròpia {alguna cosa}.
Ex.: Es va apropiar els béns del seu germà.
Sin. compl.: adjudicar-se v. tr. pron.
es apropiar

desapropiar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fer perdre {a algú} la propietat d’alguna cosa.
Ex.: El jutge el va desapropiar de la casa.
es desposeer

desapropiar-se v. intr. pron.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Algú, fer abandó d’una propietat o renunciar-hi.
Ex.: Els deutes el van obligar a desapropiar-se del negoci.
Sin. compl.: despendre’s v. intr. pron.
es desapropiarse, desprenderse