Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurea aquest efecte (DJC)
 dret
veureamb aquest fi (DJC)
 dret
veureamb aquest objectiu (DJC)
 dret
veureamb aquesta finalitat (DJC)
 dret
veureen aquest aspecte (DJC)
 dret
veureen aquest moment (DJC)
 dret
veureen aquests moments (DJC)
 dret
veureper a aquest efecte (DJC)
 dret
Cerca aquest a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a aquest efecte loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En vista de dur a terme allò que s’ha esmentat anteriorment.
Ex.: Cal presentar el model de sol·licitud habilitat a aquest efecte.
Sin. compl.: amb aquest fi loc. adv., amb aquest objectiu loc. adv., amb aquesta finalitat loc. adv., per a aquest efecte loc. adv.
es a este efecto, a tal efecto, al efecto

amb aquest fi loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A aquest efecte.
Ex.: El veredicte i el lliurament del premi es farà públic en un acte convocat amb aquest fi.
Sin. pref.: a aquest efecte loc. adv.
es a este efecto, a tal efecto, al efecto

amb aquest objectiu loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A aquest efecte.
Ex.: La llei estableix que no es pot fumar en espais tancats; amb aquest objectiu, la Generalitat portarà a terme inspeccions de sanitat a tot l’àmbit d’aplicació.
Sin. pref.: a aquest efecte loc. adv.
es a este efecto, a tal efecto, al efecto

amb aquesta finalitat loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A aquest efecte.
Ex.: L’objectiu d’aquesta carta és conèixer les vostres opinions; amb aquesta finalitat, us preguem que empleneu el formulari adjunt.
Sin. pref.: a aquest efecte loc. adv.
es a este efecto, a tal efecto, al efecto

en aquest aspecte loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En relació amb aquest assumpte.
Ex.: No va voler fer cap declaració en aquest aspecte.
es al respecto

en aquest moment loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En aquest instant precís.
Ex.: En aquest moment, no podem concedir més llicències d’activitats.
Sin. compl.: a hores d’ara loc. adv., en aquests moments loc. adv.
es en este momento

en aquests moments loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En aquest moment.
Ex.: En aquests moments, el gerent de l’empresa està reunit i no pot rebre cap trucada.
Sin. pref.: en aquest moment loc. adv.
es en estos momentos

per a aquest efecte loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A aquest efecte.
Ex.: Cal portar degudament emplenat el formulari preparat per a aquest efecte.
Sin. pref.: a aquest efecte loc. adv.
es a este efecto, a tal efecto, al efecto