Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurea l’arbitri de1 (DJC)
 dret
veurea l’arbitri de2 (DJC)
 dret
veurearbitri1 (DJC)
 dret processal
veurearbitri2 (DJC)
 dret
veurearbitri judicial (DJC)
 dret processal
veurearbitri municipal (DJC)
 dret
veureJunta de Propis i Arbitris (DJC)
 història del dret
 institució
veurelegis actio per iudicis arbitrive postulationem (DJC)
 dret romà
Cerca arbitri a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a l’arbitri de1 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A judici de.
Ex.: No es pot deixar la informació sobre els litigis a l’arbitri de la premsa.
Sin. pref.: a judici de loc. prep.
es a juicio de, al parecer de

a l’arbitri de2 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A la discreció de.
Ex.: La flexibilitat salarial i horària és a l’arbitri de l’empresari.
Sin. pref.: a la discreció de loc. prep.
es a merced de

arbitri1 m.
Diccionari jurídic
dret processal
Arbitri judicial.
Sin. pref.: arbitri judicial c. nom. m.
es arbitrio

arbitri2 m.
Diccionari jurídic
dret
Exacció, normalment municipal, que té per finalitat modificar la conducta del deutor o deutora per adequar-la als interessos generals.
Ex.: Arbitri sobre lloguers. Arbitris municipals.
Sin. compl.: arbitri municipal c. nom. m.
es arbitrio

arbitri judicial c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret processal
Facultat de decisió del jutge o jutgessa, suposadament no sotmesa a regles, la qual es projecta sobre determinats aspectes de l’activitat judicial, molt especialment sobre la individualització de la pena dins el marc típic.
Sin. compl.: arbitri1 m., discrecionalitat judicial c. nom. f.
es arbitrio judicial, discrecionalidad judicial

arbitri municipal c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Arbitri2.
Sin. pref.: arbitri2 m.
es arbitrio municipal

Junta de Propis i Arbitris n. pr. f.
Diccionari jurídic
història del dret
institució
Al segle xviii, òrgan col·legial de govern del municipi català.
es Junta de Propios y Arbitrios

legis actio per iudicis arbitrive postulationem [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Acció de la llei duta a terme a petició del jutge en els casos en què s’havia fet promesa de pagar una quantitat de diners i en casos de divisió d’un bé tingut en comú.