Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurebadall (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurebadall (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 veterinària
veurebadall (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurebadall1 (VOCFOR)
 animals i llurs guarniments
veurebadall1 (DRAMAD)
 ramaderia
veurebadall2 (VOCFOR)
 fusta: estructura i propietats
veurebadall2 (DRAMAD)
 ramaderia
veurecentre nerviós del badall (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
 pneumologia
veuretravessera del badall (VOCFOR)
 animals i llurs guarniments
Cerca badall a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

badall m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Escletxa, fenedura.
V.: esquerda1 f.
fr bactéries vert-bleues

badall m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
veterinària
Eina per a fer obrir la boca a les bèsties.

badall m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Inspiració bucal, profunda, llarga i involuntària, amb separació de les mandíbules i seguida d’una expiració també profunda i prolongada, sovint sorollosa. Comporta l’obturació de la trompa d’Eustaqui i, com a conseqüència, sordesa momentània. Tradueix una dificultat o disminució de la respiració, deguda a la fatiga, al desig de dormir, al tedi, a la gana, al fred o a una calor excessiva. També, a vegades, és símptoma de dispèpsia. Pot ésser provocat també per mimetisme, naturalment inconscient.
de Gähnen
en yawn
es bostezo
fr bâillement
it sbadiglio

badall1 m.
Vocabulari forestal
animals i llurs guarniments
Per a enganxar la cadena.
Vegeu la figura H.

badall1 m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Instrument que serveix per fer obrir la boca a les bèsties i mantenir-la badada el temps necessari.

badall2 m.
Vocabulari forestal
fusta: estructura i propietats
Sin. pref.: esberla1 f.

badall2 m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Inspiració bucal, profunda, llarga i involuntària, amb separació de les mandíbules i seguida d’una expiració també profunda i prolongada, sovint sorollosa.
es bostezo m.

centre nerviós del badall m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
pneumologia
Centre respiratori l’acció del qual provoca una inspiració intensa seguida d’expiració passiva.

travessera del badall c. nom. f.
Vocabulari forestal
animals i llurs guarniments
Vegeu la figura H.