Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureburgès | burgesa1 (DJC)
 història del dret
veureburgès | burgesa2 (DJC)
 història del dret
veureburgès | burgesa3 (DJC)
 història del dret
veureburgès | burgesa4 (DJC)
 història del dret
veureburgès | burgesa5 (DJC)
 història del dret
veureburgès | burgesa6 (DJC)
 dret
veureburgès | burgesa7 (DJC)
 dret
Cerca burgès a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

burgès | burgesa1 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
A l’alta edat mitjana, habitant d’un burg.
Ex.: Els burgesos podien intervenir en el govern del burg.
es burgués | burguesa

burgès | burgesa2 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
A la baixa edat mitjana, habitant d’una vila o d’una ciutat.
Ex.: Els primers burgesos es van enriquir a partir del comerç i dels oficis pròpiament urbans.
es burgués | burguesa

burgès | burgesa3 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
A partir del segle xiii, a les viles dels Països Catalans, d’Aragó i d’Occitània, membre del patriciat que es distingia dels altres estaments no privilegiats pel fet de no exercir cap ofici mecànic.
Ex.: Els burgesos vivien de les rendes.
es burgués | burguesa

burgès | burgesa4 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Membre de la burgesia.
Ex.: El 1529 els burgesos de Vilafranca del Penedès foren equiparats als cavallers.
es burgués | burguesa

burgès | burgesa5 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
A partir de la revolució industrial del segle xix, amo o mestressa d’un establiment industrial o comercial que ocupava obrers.
Ex.: L’enriquiment dels burgesos i el treball a les indústries van afavorir l’aparició d’una nova classe social, els obrers.
es burgués | burguesa

burgès | burgesa6 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Persona acomodada que viu sense treballar.
Ex.: Els burgesos gaudien d’una sèrie de privilegis.
es burgués | burguesa

burgès | burgesa7 adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Relatiu o pertanyent als burgesos o a la burgesia.
Ex.: Amb la revolució burgesa del 1789 va començar la fi de l’Antic Règim.
es burgués | burguesa