Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (24 registres)
veurea cĂ rrec de1 (DJC)
 dret
veurea cĂ rrec de2 (DJC)
 dret
veurealt cĂ rrec (DJC)
 dret
veureamb cĂ rrec a (DJC)
 dret
veurecĂ rrec1 (DJC)
 dret
veurecĂ rrec2 (DJC)
 dret
veurecĂ rrec3 (DJC)
 dret
veurecĂ rrecs de la Cort (DJC)
 història del dret
veureencĂ rrec1 (DJC)
 dret
veureencĂ rrec2 (DJC)
 dret
Cerca cĂ rrec a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a cĂ rrec de1 loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Sota la responsabilitat de.
Ex.: L’organització de la jornada és a càrrec del vocal d’activitats. Pots deixar el deute al nostre càrrec, ja passarem a pagar en sortir de la reunió. Té dos nens al seu càrrec i no pot assumir més responsabilitats. A la sol·licitud heu d’escriure quantes persones teniu al vostre càrrec.
Sin. compl.: a cura de loc. prep., sota la cura de loc. prep.
es a cargo de

a cĂ rrec de2 loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Sota la responsabilitat econòmica de.
Ex.: Les factures són a càrrec de l’empresa. Durant vint anys he tingut quaranta persones al meu càrrec i mai no havia rebut cap queixa. Té dos nens al seu càrrec i no pot assumir més responsabilitats. A la sol·licitud heu d’escriure quantes persones teniu al vostre càrrec. Les despeses d’enviament són al teu càrrec.
Sin. compl.: a compte de loc. prep., a compte i risc de loc. prep., a costa de2 loc. prep., a costes de loc. prep., a costes i despeses de loc. prep., a despesa de loc. prep., a despeses de loc. prep., a expenses de loc. prep., de compte i risc de loc. prep., per compte de loc. prep.
es a cargo de, a costa de, a expensas de, de cuenta y riesgo, por cuenta de

alt cĂ rrec c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Persona que ocupa o exerceix un càrrec d’alta responsabilitat.
Ex.: Els alts càrrecs de l’Administració han de ser el més irreprensibles.
es alto cargo

amb cĂ rrec a loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fent assumir les despeses a.
Ex.: L’empresa us dona l’oportunitat de fer cursos de formació amb càrrec a fons públics. Ha estat condemnada per haver proveït gasolina amb càrrec a l’empresa en què treballa.
es con cargo a

cĂ rrec1 m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
ObligaciĂł de subvenir a una despesa o un altre compromĂ­s.
Ex.: Els nolis sĂłn a cĂ rrec del destinatari.
V. t.: a cĂ rrec de1 loc. prep., a cĂ rrec de2 loc. prep., amb cĂ rrec a loc. prep.
es cargo

cĂ rrec2 m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
ImputaciĂł, culpa que es fa pesar sobre algĂş.
Ex.: Fer cĂ rrecs a algĂş. Hi ha cĂ rrecs molt greus contra ell. Testimonis de cĂ rrec.
es cargo

cĂ rrec3 m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fet que pesa sobre la situació d’un acusat o acusada.
Ex.: Confirmar els càrrecs de l’acusació. Destruir els càrrecs de l’acusació.
es cargo

cĂ rrecs de la Cort c. nom. m. pl.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Càrrecs oficials designats pel rei i els braços en iniciar la Cort, que desenvolupaven diverses funcions d’assistència als participants.
es cargos de la Corte

encĂ rrec1 m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Acció d’encarregar o d’encarregar-se.
es encargo

encĂ rrec2 m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Cosa encarregada.
Sin. compl.: comanda1 f.
es encargo