Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veurecèdula1 (DJC)
 documentaci√≥ jur√≠dica
 dret processal
veurecèdula2 (DJC)
 documentaci√≥ jur√≠dica
 dret
veurecèdula3 (DJC)
 dret
veurecèdula ante diem (DJC)
 documentaci√≥ jur√≠dica
 hist√≤ria del dret
veurecèdula d’habitabilitat (DJC)
 documentaci√≥ jur√≠dica
 dret p√ļblic
veurecèdula de notificació (DJC)
 documentaci√≥ jur√≠dica
 dret processal
veurecèdula hipotecària (DJC)
 documentaci√≥ jur√≠dica
 dret civil
veurecèdula personal (DJC)
 documentaci√≥ jur√≠dica
 dret
veurecèdula reial (DJC)
 documentaci√≥ jur√≠dica
 dret
veurecontracèdula (DJC)
 documentaci√≥ jur√≠dica
 dret
Cerca cèdula a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cèdula1 f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret processal
Paper o document en què es consigna i, especialment, es notifica alguna cosa.
es cédula

cèdula2 f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Fitxa.
Ex.: Cèdula bibliogràfica.
Sin. pref.: fitxa f.
es cédula

cèdula3 f.
Diccionari jurídic
dret
Papereta.
Ex.: Va rebre la notificació mitjançant una cèdula de citació.
es cédula, papeleta

cèdula ante diem c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
història del dret
Document mitjançant el qual se citava els habitants d’una comunitat a reunir-se l’endemà i en el qual figurava l’ordre del dia de la reunió.
es cédula ante diem

cèdula d’habitabilitat c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret p√ļblic
Cèdula necessària perquè un edifici pugui ser habitat, atorgada per l’autoritat com a garantia que aquest reuneix les condicions sanitàries i tècniques necessàries.
es cédula de habitabilidad

cèdula de notificació c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret processal
Document que es lliura al destinatari d’un acte de comunicació, en què consta la comunicació que té per objecte donar notícia d’una resolució o actuació.
V. t.: notificació f.
es cédula de notificación

cèdula hipotecària c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Títol hipotecari emès per una entitat de crèdit que inverteix els fons en préstecs de garantia hipotecària.
es cédula hipotecaria

cèdula personal c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Document oficial en què constaven les dades personals d’una persona, que era usat com a document d’identitat.
es cédula personal

cèdula reial c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Cèdula en què es concedeix una gràcia o es pren alguna providència.
es cédula real

contracèdula f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Cèdula que en revoca una altra d’anterior.
es contracédula