Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veurecelebrar1 (DJC)
 dret públic
veurecelebrar2 (DJC)
 dret
veurecelebrar3 (DJC)
 dret públic
veurecelebrar4 (DJC)
 dret
veurecelebrar5 (DJC)
 dret
Cerca celebrar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

celebrar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Acomplir {un acte sotmès a un ritual o a unes normes}.
Ex.: Aquest matí han celebrat el judici per l’acomiadament dels tres treballadors. Celebrarem la reunió de l’Assemblea General de socis a la sala de plens.
es celebrar

celebrar2 v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret
Un acte sotmès a un ritual o a unes normes, acomplir-se.
Ex.: El judici se celebrarà a porta tancada. Ahir se celebrà l’acte d’obertura del Parlament. Les eleccions generals s’han celebrat sense incidents.
es celebrarse

celebrar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Acomplir {una reunió, un acte, o un conjunt d’actes o una cerimònia ordinaris o habituals}.
Ex.: Aviat celebrarem una darrera reunió per a prendre els acords definitius. En aquell poble celebren la festa major a la tardor.
es celebrar

celebrar4 v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret
Una reunió, un acte o un conjunt d’actes ordinaris o habituals, acomplir-se.
Ex.: Les reunions de la comissió se celebraran en un hotel. Les eleccions a la Presidència de la societat cooperativa s’han celebrat sense incidents.
es celebrarse

celebrar5 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Fer una festa, un àpat o una altra activitat joiosa {a propòsit d’un succés faust o d’una efemèride}.
Ex.: Després de signar el contracte, el vam anar a celebrar tots junts. La presidenta va voler celebrar amb els membres de la Junta el resultat de la votació.
es celebrar