Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurecanceller1 (DJC)
 història del dret
veurecanceller2 (DJC)
 història del dret
veurecanceller | cancellera3 (DJC)
 dret
veurecancelleria1 (DJC)
 història del dret
veurecancelleria2 (DJC)
 dret
veureCancelleria Reial (DJC)
 història del dret
 institució
veureCellers, Onofre Pau (DJC)
 biografia
veurefiança carcellera (DJC)
 dret
veureItem senyor que’ls canceller e vice canceller vostres (DJC)
 documentació jurídica
 història del dret
Cerca celler a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

canceller1 m.
Diccionari jurídic
història del dret
Antigament, en alguns imperis, primer ministre de la Corona.
Ex.: El canceller no acceptà la petició de la noblesa.
es canciller

canceller2 m.
Diccionari jurídic
història del dret
A la Corona catalanoaragonesa, oficial reial que dirigia la Cort, la Cancelleria i el Consell del Rei, i també podia presidir l’Audiència Reial.
Ex.: Els cancellers s’ocupaven de la redacció de tota classe de documents administratius, com ara certificacions, lletres reials i llicències.
es canciller

canceller | cancellera3 m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Funcionari o funcionària important, especialment el secretari o secretària principal d’una ambaixada o d’un consolat.
Ex.: La cancellera s’absentà de l’Ambaixada sense haver-ho comunicat a ningú.
es canciller | cancillera

cancelleria1 f.
Diccionari jurídic
història del dret
Oficina que era dirigida per un canceller, encarregada d’expedir o de copiar documents reials o de dignataris nobles o eclesiàstics.
Ex.: La cancelleria més important que ha tingut Catalunya en tota la seva història és la Cancelleria Reial de la Corona catalanoaragonesa, que fou creada al segle xiii.
es cancillería

cancelleria2 f.
Diccionari jurídic
dret
Oficina al servei del canceller o cancellera en la Presidència del Govern, en una ambaixada o en una delegació diplomàtica.
Ex.: La missió diplomàtica té la seu en la cancelleria de l’Ambaixada.
es cancillería

Cancelleria Reial n. pr. f.
Diccionari jurídic
història del dret
institució
Òrgan suprem de manifestació i autenticació de l’activitat jurídica del monarca.
es Real Cancillería

Cellers, Onofre Pau n. pr. m.
Diccionari jurídic
biografia

fiança carcellera c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Fiança que hom dona per a respondre que algú que ha estat alliberat es presentarà sempre que li ho manin.
es fianza carcelera

Item senyor que’ls canceller e vice canceller vostres n. pr. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
història del dret
Constitució que prové del capítol de cort admès pel rei Martí l’Humà a les Corts de Barcelona de 1409, que establia que, després dels usatges, constitucions, dret de corts i costums, s’apliqués el dret comú, sense donar preeminència al canònic sobre el romà.
V. t.: constitució de cort c. nom. f.