Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurecloure1 (DJC)
 dret
veurecloure2 (DJC)
 dret públic
veureconcloure1 (DJC)
 dret
veureconcloure2 (DJC)
 dret
veuredescloure (DRAMAD)
 ramaderia
veureexcloure (DJC)
 dret processal
veureincloure (DJC)
 dret
veurerecloure (DJC)
 dret penal
Cerca cloure a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cloure1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Terminar.
Ex.: L’alcalde ha clos la reunió després de la intervenció dels membres de la junta.
Sin. pref.: terminar v. tr.
es cerrar, concluir, dar término, zanjar

cloure2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Acordar.
Ex.: En la trobada, els alcaldes clouran quines accions són prioritàries a la comarca.
Sin. pref.: acordar v. tr.
es acordar, decidir, establecer

concloure1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Arribar a la solució definitiva o a la fi {d’alguna cosa} per una decisió, un acord, un pacte o un judici.
Ex.: El plet va concloure el dilluns passat.
es concluir, dar término, zanjar

concloure2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Arribar a la solució definitiva {d’alguna cosa} a conseqüència de les premisses posades.
Ex.: De les declaracions dels testimonis no es podia concloure cap veredicte.
es resolver, zanjar

descloure v. tr.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Trencar l’ou el pollet per néixer.
es eclosionar v. intr.

excloure v. tr.
Diccionari jurídic
dret processal
Invalidar2.
Ex.: El jutge va excloure de la causa un dels tres testimonis, ja que havia presenciat els fets des de massa lluny.
Sin. pref.: invalidar2 v. tr.
es tachar

incloure v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Contenir.
Ex.: Les proves d’oposicions inclouen el temari esmentat anteriorment.
Sin. pref.: contenir v. tr.
es abarcar

recloure v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Tancar {algú} en un lloc d’on no pot sortir, on està privat de llibertat i apartat del tracte de la gent, separat del món o de la societat.
Ex.: El jutge va ordenar que el culpable de l’homicidi fos reclòs en un centre de menors.
es recluir