Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (2 registres)
veurecineclub (LBC)
 cinema
veureClub de Roma (DCA)
 ciències polítiques
Cerca club a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cineclub m.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en [GB] film society subst.
en [US] film club subst.
es cineclub m.
fr ciné-club m., cinéclub m.

Club de Roma n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Associació fundada el 1968 a Roma per Aurelio Peccei i constituïda per un nombre limitat de persones qualificades, d’ideologies i professions diferents les quals representen una àmplia varietat de cultures i de sistemes de valors, l’objectiu de la qual és predicar la humanitat en un món de recursos limitats i estudiar les situacions conflictives i projeccions de futur per a crear una consciència mundial i uns centres de decisió amb vista a evitar les actuacions que menen cap a situacions crítiques. El Club de Roma ha fet conferències arreu del món i ha promogut la recerca en temes de contaminació, desocupació, etc. La publicació més important que va fer és Límits del creixement (1972), que conclou que el món no podrà suportar, ni sota les previsions més optimistes, les taxes de creixement econòmic i demogràfic del moment durant gaires dècades més, i que, en conseqüència, caldrà assolir un equilibri. D’altres publicacions del Club de Roma han estat Estratègies per al futur i L’estat del planeta.
en Club of Rome n. pr.
es Club de Roma m.
fr Club de Rome m.