Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (19 registres)
veurecol·legi cardenalici (DJC)
 dret canònic
veurecol·legi episcopal (DJC)
 dret canònic
veurecol·legi (DJC)
 dret
veurecol·legi de consultors (DJC)
 dret canònic
veurecol·legi de notaris (DJC)
 dret notarial
veureCol·legi de Notaris de Catalunya (DJC)
 dret notarial
 institució
veurecol·legi notarial (DJC)
 dret notarial
veurecol·legialitat (DJC)
 dret
veurecol·legialment (DJC)
 dret
veurecol·legiar (DJC)
 dret
Cerca col·legi a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

col·legi cardenalici c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Cos de cardenals de l’Església catòlica.
Sin. compl.: sacre col·legi c. nom. m.
es Colegio Cardenalicio, Colegio de Cardenales, Sacro Colegio

col·legi episcopal c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Òrgan eclesiàstic format pels bisbes i dirigit pel summe pontífex.
es colegio episcopal

col·legi m.
Diccionari jurídic
dret
Societat o corporació de persones de la mateixa professió.
Ex.: Col·legi d’advocats. Col·legi de metges.
es colegio

col·legi de consultors c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Ã’rgan consultiu format per sacerdots del consell presbiteral que assessora el bisbe en assumptes urgents.
V. t.: consell presbiteral c. nom. m.
es colegio de consultores

col·legi de notaris c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret notarial
Col·legi notarial.
Sin. pref.: col·legi notarial c. nom. m.
es colegio de notarios

Col·legi de Notaris de Catalunya n. pr. m.
Diccionari jurídic
dret notarial
institució
Corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i regida per la legislació notarial que representa i agrupa obligatòriament tots els notaris que exerceixen llur professió a Catalunya.
V. t.: col·legi notarial c. nom. m.
es Colegio de Notarios de Cataluña

col·legi notarial c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret notarial
Corporació professional de dret públic integrada per notaris que pel sol fet d’exercir l’activitat en l’àmbit territorial que els correspon hi resten incorporats.
Sin. compl.: col·legi de notaris c. nom. m.
es colegio notarial

col·legialitat f.
Diccionari jurídic
dret
Qualitat de col·legiat.
es colegialidad

col·legialment adv.
Diccionari jurídic
dret
Formant col·legi.
Ex.: Tenen més força les denúncies formalitzades col·legialment.
es colegiadamente, colegialmente

col·legiar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Inscriure {algú} en un col·legi professional.
Ex.: Per poder exercir, primer l’han de col·legiar.
es colegiar