Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veurecomissari | comissària (DJC)
 dret
veurecomissari elector (DJC)
 història del dret
veurefideïcomissari | fideïcomissària1 (DJC)
 dret
veurefideïcomissari | fideïcomissària2 (DJC)
 dret civil
veuresubstitució fideïcomissària1 (DJC)
 dret civil
veuresubstitució fideïcomissària2 (DJC)
 dret civil
Cerca comissari a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

comissari | comissària m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Funcionari o funcionària de policia que té cura del compliment de les lleis i les ordres establertes per l’autoritat referents a l’ordre públic.
es comisario | comisaria

comissari elector c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Persona d’extracció popular que, designada per parròquies o barris, constituïa el segon esglaó de l’elecció dels diputats del comú i dels síndics personers.
es comisario elector

fideïcomissari | fideïcomissària1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Relatiu o pertanyent al fideïcomís.
Ex.: Aquesta disposició pretén facilitar la cancel·lació dels assentaments referents a substitucions fideïcomissàries condicionals.
es fideicomisario | fideicomisaria

fideïcomissari | fideïcomissària2 m. | f.
Diccionari jurídic
dret civil
Persona que adquireix, per mitjà de la fiduciària, l’herència o el llegat sotmès a termini o condició que li ha deixat la fideïcomitent.
es fideicomisario | fideicomisaria

substitució fideïcomissària1 c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Institució successiva d’hereu o de llegat en què el primer instituït, el fiduciari, adquireix l’herència o el llegat amb la finalitat que, arribat el termini o complerta la condició, l’herència o el llegat fideïcomesos passin al següent hereu instituït, el fideïcomissari.
es sustitución fideicomisaria

substitució fideïcomissària2 c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Designació d’un primer hereu, el fiduciari, el qual ha de conservar i transmetre l’herència al segon, o segons hereus, anomenats fideïcomissaris.
V. t.: fideïcomís de residu2 c. nom. m., quarta trebel·liànica3 c. nom. f.
es sustitución fideicomisaria