Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veurecompliment (DJC)
 dret
veurecompliment d’un deure (DJC)
 dret penal
veurecompliment de la condemna (DJC)
 dret penal
veurecompliment de la pena1 (DJC)
 dret penal
veurecompliment de la pena2 (DJC)
 dret penal
veurecompliment de la pena3 (DJC)
 dret penal
veurecomplimentar (DJC)
 dret
veured’obligat compliment (DJC)
 dret
veurede compliment obligat (DJC)
 dret
veuredonar compliment (DJC)
 dret públic
Cerca compliment a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

compliment m.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte de complir o de complir-se.
Ex.: El compliment d’una prometença. La profecia ha tingut compliment. Us ho faig saber en compliment del vostre encàrrec. Donar compliment a un document.
es cumplimiento

compliment d’un deure c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Exacta i completa execució d’allò que és degut.
V. t.: circumstància eximent c. nom. f.
es cumplimiento de un deber

compliment de la condemna c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Compliment de la pena1.
Sin. pref.: compliment de la pena1 c. nom. m.
es cumplimiento de la condena, cumplimiento de la pena

compliment de la pena1 c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Exigència concreta i constrenyiment efectiu de la persona condemnada a patir una pena de la manera i en les condicions legalment establertes.
Sin. compl.: compliment de la condemna c. nom. m.
es cumplimiento de la condena, cumplimiento de la pena

compliment de la pena2 c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Requisit essencial per a l’extinció de la responsabilitat criminal.
es cumplimiento de la pena

compliment de la pena3 c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Realització material del contingut penal d’una sentència judicial ferma en la qual es declara la responsabilitat criminal d’una persona per un fet penalment rellevant i se li imposa la conseqüència jurídica legalment determinada.
es cumplimiento de la pena

complimentar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Adreçar un compliment {a algú}.
Ex.: Els assistents a l’acte van complimentar el president.
es cumplimentar

d’obligat compliment loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
De compliment obligat.
Ex.: Les normes de l’empresa són d’obligat compliment per a tots els treballadors.
Sin. pref.: de compliment obligat loc. adj.
es de obligado cumplimiento

de compliment obligat loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Que s’ha de realitzar forçosament per imposició legal.
Ex.: Pel que fa a la prevenció d’incendis forestals, l’Ajuntament emetrà un seguit de normes de compliment obligat.
Sin. compl.: d’obligat compliment loc. adj.
es de obligado cumplimiento

donar compliment c. v.
Diccionari jurídic
dret públic
Acomplir.
Ex.: Cal donar compliment als objectius fixats en la reunió de la direcció.
Sin. pref.: acomplir v. tr.
es dar cumplimiento