Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veureacta de conciliació (DJC)
 dret processal
veureconcili (DJC)
 dret canònic
veureConcili de Charroux (DJC)
 història del dret
veureConcili de Tours (DJC)
 història del dret
veureconcili plenari (DJC)
 dret canònic
veureconcili provincial (DJC)
 dret canònic
veureconciliació (DCA)
 dret
veureconciliació (DJC)
 dret
veureconciliar (DJC)
 dret penal
veureconciliarisme (DJC)
 dret canònic
Cerca concili a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acta de conciliació c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Document que recull la compareixença i el resultat d’una conciliació preventiva.
es acta de conciliación

concili m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Assemblea de bisbes per a deliberar i decidir sobre afers de doctrina eclesiàstica.
es concilio

Concili de Charroux n. pr. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Concili que va tenir lloc molt probablement l’1 de juny de 989 a l’abadia de Charroux.
es concilio de Charroux

Concili de Tours n. pr. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Concili celebrat a Tours el 813, que destaca especialment perqupe va introduir les llengues romàniques en la liturgia de l’Església.
es Concilio de Tours

concili plenari c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
V.: concili m.

concili provincial c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
V.: concili m.

conciliació f.
Diccionari de les ciències ambientals
dret
Acte jurisdiccional previ i voluntari que tendeix a establir un acord directe entre les parts. Si l’acord no s’arriba a produir, en la conciliació es fixen els termes reclamants del procés que seguirà.
en conciliation subst.
es conciliación f.
fr conciliation f.

conciliació f.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte de conciliar o de conciliar-se.
Ex.: El jutge ha reeixit en la conciliació de les parts litigants. Acte de conciliació. El plet ha acabat en conciliació.
es conciliación

conciliar v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Posar d’acord persuasivament {dues persones o més} sobre un punt en litigi.
Ex.: El jutge de pau ha intentat conciliar les parts, però no ha estat possible.
es conciliar

conciliarisme m.
Diccionari jurídic
dret canònic
V.: concili m.