Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veureacta de conciliació (DJC)
 dret processal
veureconciliació (DCA)
 dret
veureconciliació (DJC)
 dret
veureTribunal Internacional d’Arbitratge i Conciliació Ambiental (DCA)
 dret
Cerca conciliació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acta de conciliació c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Document que recull la compareixença i el resultat d’una conciliació preventiva.
es acta de conciliación

conciliació f.
Diccionari de les ciències ambientals
dret
Acte jurisdiccional previ i voluntari que tendeix a establir un acord directe entre les parts. Si l’acord no s’arriba a produir, en la conciliació es fixen els termes reclamants del procés que seguirà.
en conciliation subst.
es conciliación f.
fr conciliation f.

conciliació f.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte de conciliar o de conciliar-se.
Ex.: El jutge ha reeixit en la conciliació de les parts litigants. Acte de conciliació. El plet ha acabat en conciliació.
es conciliación

Tribunal Internacional d’Arbitratge i Conciliació Ambiental n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
dret
Tribunal internacional creat el novembre de 1994 a Mèxic DF amb la participació de vint-i-vuit juristes de prestigi reconegut en el camp del dret ambiental procedents de vint-i-dos estats que intervé a instància dels interessats en processos de conciliació i d’arbitratge de conflictes ambientals, i que també pot emetre opinions consultives en resposta a qüestions formulades per entitats públiques o privades amb relació a determinades actuacions que puguin afectar la qualitat del medi.
en International Court of Environmental Arbitration and Conciliation (ICEAC) n. pr.
es Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental (CIACA) n. pr. f.
fr Tribunal International d’Arbitrage et de Conciliation Environnementale n. pr. m.