Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureconcurrència1 (DJC)
 dret
veureconcurrència2 (DJC)
 dret
veureconcurrència3 (DJC)
 dret
veureconcurrència4 (DJC)
 dret
veureconcurrència5 (DJC)
 dret
veureconcurrència de culpes (DJC)
 dret civil
veureen concurrència amb (DJC)
 dret
Cerca concurrència a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

concurrència1 f.
Diccionari jurídic
dret
Aplec d’un cert nombre de persones que coincideixen voluntàriament en un mateix lloc.
Ex.: Va ser un acte polític amb molta concurrència i una gran transcendència històrica.
es concurrencia

concurrència2 f.
Diccionari jurídic
dret
Coincidència de dues o més coses en un punt comú.
Ex.: La concurrència de línies argumentatives ha donat un nou impuls a la posició de la fiscalia.
es concurrencia

concurrència3 f.
Diccionari jurídic
dret
Coincidència en el temps de dues o més coses.
Ex.: Hi ha una concurrència de circumstàncies atenuants que poden rebaixar molt la pena que es podria imposar.
es concurrencia

concurrència4 f.
Diccionari jurídic
dret
Rivalitat d’interessos entre persones o entitats que pretenen una mateixa cosa.
Ex.: Entrarem en concurrència amb els altres postors fins a aconseguir guanyar la subhasta.
es concurrencia

concurrència5 f.
Diccionari jurídic
dret
En economia, situació de mercat caracteritzada per la lliure entrada i la igualtat de possibilitats.
Ex.: La concurrència de les empreses d’un mateix sector pot afavorir una moderació dels preus dels productes que ofereixen.
es concurrencia

concurrència de culpes c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Concurrència de responsabilitats en els casos de comportament culpós tant de la persona causant com de la perjudicada.
V. t.: compensació de culpes c. nom. f.
es concurrencia de culpas

en concurrència amb loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
En competència amb.
Ex.: Entrar en concurrència amb algú per un càrrec.
Sin. pref.: en competència amb loc. prep.
es en concurrencia con